facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Поддръжка и обслужване на софтуерни продукти и поддръжка на главен интерфейс на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-4-2016.

Дата на създаване: 08.06.2016 г.

 

docОбява № ПП-4 от 08.06.2016 г. за откриване на поръчката

Публикувано на 08.06.2016 г. в 16:40 часа.

docДокументация към обявата

Публикувано на 08.06.2016 г. в 16:40 часа.

docИнформационен лист за участника - Приложение № 7 към документацията

Публикувано на 08.06.2016 г. в 16:40 часа.

Срок за получаване на офертите: 16.06.2016 г. (четвъртък), 17:30 часа.

docПротокол по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

Публикувано на 20.06.2016 г. в 15:00 часа.

Срокът за получаване на офертите по обособени позиции (лотове) 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от поръчката се удължава до 24.06.2016 г. (петък) 17:30 часа.

Дата, час и място на отваряне на офертите по обособени позиции (лотове) 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от поръчката: 27 юни 2016 г. (понеделник), 10:00 часа в сградата на БАН, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1, стая 207.

Срокът за получаване на офертите по обособена позиция (лот) 7 – „Поддръжка на приложен софтуер, който позволява публикуване и редактиране на съдържаниe, както и поддръжка на главен интерфейс” - НЕ СЕ УДЪЛЖАВА.

Публикувано на 20.06.2016 г. в 15:00 часа.

docПротокол от 27.06.2016 г. по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията – по Обособена позиция (Лот) № 7 от поръчката

Публикувано на 29.06.2016 г. в 15:00 часа.

docПротокол от 04.07.2016 г. по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията – по Обособени позиции (Лотове) № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от поръчката

Публикувано на 05.07.2016 г. в 12:30 часа.

pdfДоговор № ДУ-30 / 18.07.2016 г. по Лот № 2: Поддръжка и обслужване на счетоводна програма „СкиптърИ” на „Униконс” ООД за двустранно счетоводство.

Публикувано на 11.08.2016 г. в 09:10 часа.

pdfДоговор № ДУ-31 / 18.07.2016 г. по Лот № 3: Поддръжка и обслужване на счетоводни програмни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД за отчитане и контрол на бюджетните средства и обобщаване на месечни и годишни счетоводни отчети.

Публикувано на 11.08.2016 г. в 09:10 часа.

pdfДоговор № ДУ-29 / 18.07.2016 г. по Лот № 4: Поддръжка на програмен продукт „ОМЕКС®2000” на „ОмегаСофт” ООД и допълнителни модули към този продукт: модул „Хонорари”, 8 допълнителни бази данни, модул „Директ” и модул „Администратор”.

Публикувано на 11.08.2016 г. в 09:10 часа.

pdfДоговор № ДУ-32 / 18.07.2016 г. по Лот № 7: Поддръжка на приложен софтуер, който позволява публикуване и редактиране на съдържаниe, както и поддръжка на главен интерфейс.

Публикувано на 11.08.2016 г. в 09:10 часа.

pdfДоговор № ДУ-33 / 19.07.2016 г. по Лот № 1: Обновяване и поддръжка на софтуерната система за управление на бизнес процеси и документи Archimed eProcess на „Давид Холдинг” АД.

Публикувано на 12.08.2016 г. в 09:05 часа.

pdfДоговор № ДУ-34 / 20.07.2016 г. по Лот № 5: Поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС Фактуриране” и модул „Придобиване на Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД

Публикувано на 12.08.2016 г. в 09:05 часа.

pdfДоговор № ДУ-36 / 01.08.2016 г. по Лот № 6: Цялостно софтуерно поддържане на един сървър с Операционна Система за виртуализация ESX/ESXi и две виртуални машини на Linux, функциониращи в локалнaта мрежа на Възложителя.

Публикувано на 15.08.2016 г. в 17:25 часа.

pdfДопълнително Споразумение № 1 към Договор № ДУ-34 / 20.07.2016 г. по лот 5

Публикувано на 23.12.2016 г. в 09:05 часа.