facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-3-2016.

Дата на създаване: 25.05.2016 г.

1. Информация по чл. 44, ал. 1, 2 и 3 от ЗОП за външни лица, участвали в подготовката на документацията. - docИнформация

Публикувано на 25.05.2016 г. в 14:04. часа.

2. Обява № ПП-3 от 20.05.2016 г. за откриване на поръчката. - docОбява

Публикувано на 25.05.2016 г. в 14:05 часа.

3. Документация към обявата. - docДокументация

Публикувано на 25.05.2016 г. в 14:06 часа.

4. Информационен лист за участника - Приложение № 7 към документацията. - docПриложение

Публикувано на 25.05.2016 г. в 14:07 часа.

 

Срок за получаване на офертите: 03.06.2016 г. (петък), 17:30 часа.

docПротокол по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

Публикувано на 06.06.2016 г. в 15:15 часа.

Срокът за получаване на офертите се удължава до 10.06.2016 г. (петък) 17:30 часа.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 13 юни 2016 г. (понеделник), 10:00 часа в сградата на БАН, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1, стая 101.

Публикувано на 06.06.2016 г. в 15:15 часа.

docПротокол от 21.06.2016 г. по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

Публикувано на 23.06.2016 г. в 11:50 часа.

docДоговор по чл. 194, ал. 1 от ЗОП

Публикувано на 02.07.2016 г. в 09:05 часа.