facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване на фиксирани телефонни услуги и на цифрова свързаност чрез мрежа с интегрирани далекосъобщителни услуги за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-2-2016.

Дата на създаване: 26.04.2016 г.

docИнформация по чл. 44, ал. 1, 2 и 3 от ЗОП за външни лица, участвали в подготовката на документацията

Обява № ПП-2 от 26.04.2016 г. за откриване на поръчката. - docОбява

Публикувано на 26.04.2016 г. в 12:07:05 часа.

Документация към обявата. - docДокументация

Публикувано на 26.04.2016 г. в .12:07:24 часа.

Информационен лист за участника - Приложение № 7 към документацията. - docЛист

Публикувано на 26.04.2016 г. в 12:07:46 часа.

Срок за получаване на офертите: 09 май 2016 г. (понеделник), 17:30 часа.

Разяснения по Обява № ПП-2 от 26.04.2016 г. - docРазяснения

Публикувано на 04.05.2016 г. в 14:51:34 часа.

docПротокол по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

Публикувано на 10.05.2016 г. в 17:00 часа.

Срокът за получаване на офертите се удължава до 13.05.2016 г. (петък) 17:30 часа.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 14 май 2016 г. (събота), 10:00 часа в сградата на БАН, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1, стая 102.

Публикувано на 10.05.2016 г. в 17:00 часа.

Протокол от 19.05.2016 г. по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията - docПротокол

Публикувано на 20.05.2016 г. в 16:57 часа.

docДоговор по чл. 194, ал. 1 от ЗОП

Публикувано на 10.06.2016 г. в 17:40 часа.