facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Открита процедура с опростени правила по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на БАН в гр. София и гр. Варна".

Преписка идентиф. номер: ОП-4-2016.

Дата на създаване: 13.04.2016 г.

docРешение № 12-00-31 от 13.04.2016 г. за откриване на процедурата

Публикувано на 13.04.2016 г. в 17:45 часа.

docОбявление № 12-00-31 от 13.04.2016 г. за откриване на процедурата

Публикувано на 13.04.2016 г. в 17:45 часа.

docАрхив с техническата документация за участие в процедурата

Публикувано на 13.04.2016 г. в 17:45 часа.

docПротокол по Плик 1 от офертите - на основание § 18 от ДР на ЗОП (обн. - ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗОП (отм., в сила до 14.04.2016 г.)

Публикувано на 06.06.2016 г. в 16:10 часа.

docСъобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката.

Публикувано на 14.06.2016 г. в 16:40 часа.

docПротокол № 2 от 14.06.2016 г. от работата на комисията

Публикувано на 27.06.2016 г. в 14:00 часа.

docПротокол № 3 от 21.06.2016 г. – трети и окончателен протокол от работата на комисията

Публикувано на 27.06.2016 г. в 14:00 часа.

docРешение № 12-00-63 от 24.06.2016 г. за прекратяване на обособена позиция (лот) № 1 от поръчката

Публикувано на 27.06.2016 г. в 14:00 часа.

docРешение № РИ-ОП-2 / 24.06.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на Обособена позиция (лот) № 2 от поръчката

Публикувано на 27.06.2016 г. в 14:00 часа.

pngДоговор № ДУ-38 / 08.08.2016 г. по Обособена позиция /лот/ № 2: „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обект на БАН в гр. Варна”.

Публикувано на 15.08.2016 г. в 17:05 часа.

------------------------------------------------------------

Обявление изх. номер 12-00-46 от 24.04.2019 г. за приключване на Договор № ДУ-38 / 08.08.2016 г.

Публикувано на 30.04.2019 г. в 17:10 часа.