facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП чрез стокова борса, чрез сделка по член 38, ал. 1 от ППЗОП за доставка на дизелово гориво за отопление на оранжериите на Ботаническата градина на БАН

Преписка идентиф. номер: БГ-1-2016.

Дата на създаване: 04 февруари 2016 г.

Решение за откриване на процедурата - pdfРешение

Публикувано на 04.02.2016 г. в 14:22 часа.

Приложения към Решението за откриване на процедурата - pdfПриложение

Публикувано на 04.02.2016 г. в .14:22 часа.

Сключен договор по чл. 92а, ал. 9 от ЗОП - pdfДоговор

Публикувано на 01.03.2016 г. в 09:07:46 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.02.2016 г. – 29.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 10.03.2016 г. в 08:40:00 часа

Извършени плащания по договора през периода 01.03.2016 г. - 31.03.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 11.04.2016 г. в 9:29:30 часа

---------------------------

pdfОбявление изх. номер 53 от 08.03.2018 г. за приключване на договора

Публикувано на 08.03.2018 г. в 16:00 часа