facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти км, гр. София“

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2016

Дата на създаване: 05.01.2016 г.

 

docРешение за откриване на процедурата № ОП-1/04.01.2016 г.

Публикувано на 05.01.2016 г. в 15:00 часа.

docОбявление за обществената поръчка

Публикувано на 05.01.2016 г. в 15:05 часа.

docДокументация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка

Публикувано на 05.01.2016 г. в 15:10 часа.

docПротокол от 08.02.2016 г.

Публикувано на 09.02.2016 г. в 13:15 часа.

docСъобщение за отваряне на ценовите оферти

Публикувано на 19.02.2016 г. в 15:15 часа.

docПротокол от 18.02.2016 г.

Публикувано на 25.02.2016 г. в 15:30 часа.

docПротокол от 24.02.2016 г.

Публикувано на 25.02.2016 г. в 15:30 часа.

docРешение по чл.73 от ЗОП № РИ-ОП-1/25.02.2016 г.

Публикувано на 25.02.2016 г. в 15:30 часа.

docДоговор № ДУ-10/18.03.2016 г.

Публикувано на 05.04.2016 г. в 12:30 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА:

  1. Техническо задание
  2. Техническа оферта
  3. Ценова оферта
  4. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП
  5. Гаранция за изпълнение на договор

docАрхив с прилоенията към договора

Публикувано на 05.04.2016 г. в 12:31 часа.

docИнформация за заличени обстоятелства в Договор № ДУ-10/18.03.2016 г.

Публикувано на 05.04.2016 г. в 12:32 часа.

docИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка – във връзка с чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Публикувано на 05.04.2016 г. в 12:35 часа.

pdfДопълнително споразумение № ДУ-10-А-1 от 02.02.2017 г. към Договор № ДУ-10 / 18.03.2016 г.

Публикувано на 08.02.2017 г. в 14:35 часа.

---------------------------------------------------

pdfОбявление за изменение (относно Допълнително споразумение № ДУ-10-А-1 от 02.02.2017 г. към Договора)

Публикувано на 01.02.2018 г. в 16:50 часа.

--------------------------------------------------

pdfОбявление за изменение изх. номер 12-00-33 от 03.04.2018 г. относно Допълнително споразумение № 2 към Договора

Публикувано на 03.04.2018 г. в 11:40 часа
 

pdfДопълнително споразумение № 2 от 29.03.2018 г. към Договора

Публикувано на 03.04.2018 г. в 11:40 часа

---------------------------------------------------

Обявление изх. номер 12-00-45 от 24.04.2019 г. за приключване на Договор № ДУ-10 / 18.03.2016 г.

Публикувано на 30.04.2019 г. в 17:00 часа.