facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г

Обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Подмяна на централни стоманени водопроводи и отклонения с нови ПЕПВ на територията на НК-1 на БАН, 4-ти км в гр. София"

Преписка идентиф. номер: ПП-8-2016

Дата на създаване: 20.12.2016 г.

Прочети още...

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Осигуряване и поддържане на две цифрови комуникационни линии за достъп за нуждите на Българска академия на науките".

Преписка идентиф. номер: ПП-7-2016.

Дата на създаване: 18.11.2016 г.

Прочети още...

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обект: Централна административна сграда на Българска академия на науките (БАН), гр. София, ул. «15 ноември» № 1 и охрана на два обекта на БАН със сигнално-охранителна техника (СОТ) в същата сграда”

Преписка идентиф. номер: ОП-7-2016

Дата на създаване: 03.11.2016 г.

Прочети още...

Обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-6-2016.

Дата на създаване: 29.09.2016 г.

Прочети още...

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

Дата на създаване: 29.08.2016 г.

Прочети още...

Обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, буква “в“ от ЗОП с предмет: „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ)на обекти на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-5-2016

Дата на създаване: 01.08.2016 г.

Прочети още...

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Поддръжка и обслужване на софтуерни продукти и поддръжка на главен интерфейс на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-4-2016.

Дата на създаване: 08.06.2016 г.

Прочети още...

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-3-2016.

Дата на създаване: 25.05.2016 г.

Прочети още...

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване на фиксирани телефонни услуги и на цифрова свързаност чрез мрежа с интегрирани далекосъобщителни услуги за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-2-2016.

Дата на създаване: 26.04.2016 г.

Прочети още...

Открита процедура с опростени правила по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на БАН в гр. София и гр. Варна".

Преписка идентиф. номер: ОП-4-2016.

Дата на създаване: 13.04.2016 г.

Прочети още...

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: “Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за два обекта на Българска академия на науките в гр. София - сграда на ул."15-ти Ноември" № 1 и сграда на ул. "акад. Георги Бончев", бл. 29, кв. "Слатина", Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км

Преписка идентиф. номер: ОП-3-2016

Дата на създаване: 25.03.2016 г.

Прочети още...