facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID номер 9043829 от 14.07.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Доставка на канцеларски материали, принадлежности и консумативи за офиса, хартиени изделия и касети с тонер за оперативните нужди на Българска академия на науките”

Преписка идентиф. номер: ПП-8-2015.

Дата на създаване: 14.07.2015 г. 

Публична покана ID номер 9043829 от 14.07.2015 г. - docWord

Документация към публичната покана ID номер 9043829 – docWord.

Срок за получаване на офертите: 27.07.2015 г. (понеделник), 17:30 часа.

Публикувано на 14.07.2015 г. в 17:19 часа.

 

Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия. - docПротокол

публикувано на 06.08.2015 г. в 12:14 часа.

Договор по лот 3 с Приложения № 1 и № 4 към договора – docMS Word

Публикувано на 21.08.2015 г. в 17:20 часа.

Приложение № 2 към договора по лот 3 - pdfPDF

Публикувано на 21.08.2015 г. в 17:21 часа.


Договор по лот 1 с Приложения № 1 и № 4 към договора – docMS Word

Публикувано на 24.08.2015 г. в 08:20 часа.

Приложение № 2 към договора по лот 1 - pdfPDF

Публикувано на 24.08.2015 г. в 08:22 часа.

Договор по лот 2 с Приложения № 1 и № 4 към договора – docMS Word

Публикувано на 24.08.2015 г. 13:45 часа.

Приложение № 2 към договора по лот 2 - pdfPDF

Публикувано на 24.08.2015 г. в 13:48 часа.

 

Извършени плащания по договора за лот 1 - „Доставка на канцеларски материали, папки, класьори, счетоводни формуляри и други включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания” - през периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 07.10.2015 г. в 09:55 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 - „Доставка на материали за офиса, копирна хартия и други, извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания” - през периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 07.10.2015 г. в 09:56 часа.

Извършени плащания по договора за лот 3 - „Доставка на оригинални или еквивалентни касети с тонер” - през периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 07.10.2015 г. в 09:57 часа.

Извършени плащания по договорите за лотове 1, 2 и 3 през периода 01.10.2015 г. – 31.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 05.11.2015 г. в 08:05:35 часа.

Извършени плащания по договорите за лот 1, лот 2 и лот 3 през периода 01.11.2015 г. – 30.11.2015 г. -docПлащания

Публикувано на 12.12.2015 г. в 16:53 часа. 

docИзвършени плащания по договорите за лот 1 и лот 3 през периода 01.12.2015 г. – 15.12.2015 г.

Публикувано на 22.12.2015 г. в 16:25 часа.

Извършени плащания по договорите за лот 1, лот 2 и лот 3 през периода 16.12.2015 г. – 31.12.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.01.2016 г. в 17:47:16 часа

Извършени плащания по договорите за лот 1, лот 2 и лот 3 през периода 16.01.2016 г. – 31.01.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 16.02.2016 г. в 12:15:10 часа.

Извършени плащания по договорите за лот 1, лот 2 и лот 3 през периода 01.02.2016 г. – 29.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 10.03.2016 г. в 14:25:01 часа

 

docИзвършени плащания по договорите за лот 1, лот 2 и лот 3 през периода 01.03.2016 г. - 31.03.2016 г.

Публикувано на 14.04.2016 г. в 16:00 часа.

docИзвършени плащания по договорите за лот 1, лот 2 и лот 3 през периода 01.04.2016 г. - 30.04.2016 г.

Публикувано на 12.05.2016 г. в 15:00 часа.

pdfДопълнително Споразумение към Договор № ДД-1 / 20.08.2015 г. по лот 2

Публикувано на 28.11.2016 г. в 14:10 часа.