facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID номер на 9041385 от 30.04.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл.14, ал.4, т.2 и глава осма а от ЗОП с предмет “Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за нуждите на БАН за период от 13 месеца”

Преписка идентиф. номер: ПП-6-2015

Дата на създаване: 30.04.2015 г.

 

Публична покана ID 9041385/30.04.2015 г. - docWord.

Документация към публичната покана ID номер 9041385/30.04.2015 г. – docWord.

Срок за получаване на оферти: 14.05.2015 г.

Публикувано на 30.04.2015 г. в 16:45 часа.

 

Протокола по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия. - docПротокол

публикувано на 21.05.2015 г. в 13:12 часа.

Заповед за назначаване на конкурсната комисия - docЗаповед

публикувано на 21.05.2015 г. в 13:13 часа.

docДоговор № ДУ-28 / 25.05.2015 г. с "Мобилтел" ЕАД по лот 1 с Приложение № 1 към договора

Публикувано на 19.06.2015 г. в 07:00 часа.

pdfПриложение № 2 към договора по лот 1

Публикувано на 19.06.2015 г. в 07:00 часа.

docДоговор № ДУ-29 / 26.05.2015 г. с "БТК" ЕАД по лот 2 с Приложение № 1 към договора

Публикувано на 23.06.2015 г. в 09:00 часа.

docПриложение № 2 към Договор № ДУ-29 / 26.05.2015 г. по лот 2

Публикувано на 23.06.2015 г. в 09:00 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1  - „Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за мобилни телефони за нуждите на Българска академия на науките” - през периода 16.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.10.2015 г. в  15:15 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 - „Осигуряване на мобилен Интернет за лаптопи и таблети за нуждите на Българска академия на науките” - през периода 16.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.10.2015 г. в 15:16 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1  - „Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за мобилни телефони за нуждите на Българска академия на науките” - през периода 01.10.2015 г. – 15.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 28.10.2015 г. в 15:47 часа.

Извършени плащания по договорите за лот 1 и лот 2 през периода 16.10.2015 г. – 31.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 05.11.2015 г. в 08:08:15 часа.

Извършени плащания по договорa за лот 2 през периода 16.11.2015 г. – 30.11.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.12.2015 г. в 16:52 часа. 

Извършени плащания по договора за лот 2 през периода 16.12.2015 г. – 31.12.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.01.2016 г. в 11:45:45 часа

Извършени плащания по договорите за лот 1 и лот 2 през периода 01.01.2016 г. – 31.01.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 02.02.2016 г. в 11:03:03 часа.

Извършени плащания по договорите за лот 1 и лот 2 през периода 01.02.2016 г. – 15.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 26.02.2016 г. в 09:01:15 часа

Извършени плащания по договорите за лот 1 и лот 2 през периода 16.02.2016 г. – 29.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 11.03.2016 г. в 08:00:03 часа

Извършени плащания по договора за лот 2 през периода 01.03.2016 г. - 31.03.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 07.04.2016 г. в 12:58:51 часа

docИзвършени плащания по договорите за лот 1 и лот 2 през периода 01.04.2016 г. - 15.04.2016 г.

Публикувано на 26.04.2016 г. в 18:00 часа.