facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID номер 9039893 oт 18.03.2015 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обект: Централна административна сграда на Българска академия на науките /БАН/, гр. София, ул. «15 ноември» № 1 за срок до 22 месеца и охрана на два обекта на БАН със СОТ в гр. София”

Преписка идентиф. номер: ПП-4-2015.

Дата на създаване: 18.03.2015 г

 

Публична покана ID номер 9039893 oт 18.03.2015 г. - docWord.

Документация към публична покана ID номер 9039893 – docWord

Срок за получаване на офертите: 27.03.2015 г. (петък), 17:30 часа.

Публикувано на 18.03.2015 г. в 16:18 часа.

Протокола по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия - pdfPDF

Заповед за назначаване на конкурсната комисия – docWord

публикувано на 06.04.2015 г. в 15:51 часа.

 

Договор по лот 1 с Приложение № 1 към договора - docWord.
публикувано на 23.04.2015 г. в 08:15 часа.

Приложение № 2 към договора по лот 1 - pdfPDF.
публикувано на 23.04.2015 г. в 08:15 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.05.2015 г. – 15.05.2015 г.

Публикувано на 15.06.2015 г. в 18:05 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 1 през периода 01.06.2015 г. – 15.06.2015 г.

Публикувано на 06.07.2015 г. в 07:00 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 1 през периода 16.06.2015 г. – 30.06.2015 г.

Публикувано на 13.07.2015 г. в 16:30 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 през периода 01.07.2015 г. – 15.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.07.2015 г. в 12:00 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 през периода 01.08.2015 г. – 15.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 19.08.2015 г. в 15:47 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 през периода 01.09.2015 г. – 15.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 01.10.2015 г. в 17:34 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 през периода 01.10.2015 г. – 15.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 30.10.2015 г. в 08:27 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 1 през периода 01.11.2015 г. – 15.11.2015 г.

Публикувано на 07.12.2015 г. в 12:10 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 1 през периода 01.12.2015 г. – 15.12.2015 г.

Публикувано на 21.12.2015 г. в 16:45 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 през периода 01.01.2016 г. – 15.01.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 04.02.2016 г. в 12:51 часа.

Допълнително споразумение № 1 към договора по лот 1 - docСпоразумение

Публикувано на 05.02.2016 г. в 11:00 часа.

Извършени плащания по договорa за лот 1 през периода 01.02.2016 г. – 15.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 23.02.2016 г. в 17:17:12 часа

Извършени плащания по договора за лот 1 през периода 01.03.2016 г. - 15.03.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 01.04.2016 г. в 12:13:10 часа

Извършени плащания по договора през периода 01.04.2016 г. – 15.04.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 27.04.2016 г. в 07:49:28 часа. 

pdfДопълнително споразумение № ДУ-21-А-2 от 02.02.2017 г. към Договор № ДУ-21 / 03.04.2015 г. по лот 1

Публикувано на 08.02.2017 г. в 14:45 часа.