facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Открита процедура с пет обособени позиции по чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Обследване и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи (сгради) на БАН и извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БАН в експлоатация”.

Преписка идентиф. номер: ОП-2-2014.

Дата на създаване: 15 Юли 2014 г.

Срок за получаване на офертите: 25.08.2014 г. (понеделник), 17:30 часа.

Решение № 12-00-71 от 15.07.2014 г. за откриване на процедурата - docWord.

Обявление за поръчката – docWord.

Документация за участие – rarZIP.

Разяснения № 1 по документацията - Word.

Публикувано на 21.07.2014 г.

Решение за промяна -docWord

Публикувано на 23.07.2014 г.

Разяснение №2 по документацията - в две страници: jpgWord_1 и jpgWord_2

Публикувано на 01.08.2014 г.

Съобщение до всички потенциални участници в процедурата:

Цялата Документация за участие е на разположение безплатно в електронен вариант на настоящата Интернет страница на Възложителя и не е необходимо нейното закупуване с оглед участие в процедурата.

В случай, че някой изрично желае да получи цялата документация или документацията за отделни лотове разпечатана на хартиен носител, само тогава той заплаща сума, посочена в т. 5 от Указанията към участниците.

Разяснение №3 по документацията - pdfPDF, docWord

Публикувано на 14.08.2014 г.

Съобщение до всички потенциални участници в процедурата:

Моля всички потенциални участници в процедурата да имат предвид, че съгласно Решение за промяна № 12-00-71 от 23.07.2014 г. на Възложителя, публикувано в Регистъра за обществени поръчки и на настоящата Интернет страницата на БАН, срокът за получаване на оферти е 02.09.2014 г. (вторник), 17:30 часа.

 Разяснение № 4 по документацията – pdfPDF, Word

Публикувано на 22.08.2014 г.

Разяснение № 5 по документацията -jpg№5,  docWord

Разяснение № 6 по документацията - jpg№6,   docWord

Публикувано на 25.08.2014 г.

 

Документ: pdfПротокол №1_част1 и pdfПротокол №1_ част 2 от 23.09.2014 г.


Публикувано на 23.09.2014.

 

Документ: Съобщение № 63-00-164/13.10.2014 г. за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници - pdfPDF

Публикувано на 13.10.2014

Протокол №2 от 10.10.2013 г., утвърден на 13.10.2013 г. от Председателя на БАН - docПротокол №2

Протокол №3 от 22.10.2013 г., утвърден на 27.10.2013 г. от Председателя на БАН- docПротокол №3

Публикувано на 28.10.2014 г.

 

Решения по чл.73, ал.1 от ЗОП:

Решение № РИ-ОП-5/27.10.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция (лот) №1 -doc Лот 1

Решение № РИ-ОП-6/27.10.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция (лот) №2 - docЛот 2

Решение № РИ-ОП-7/27.10.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция (лот) №3 - docЛот 3

Решение № РИ-ОП-8/27.10.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция (лот) №4 - docЛот 4

Решение № РИ-ОП-9/27.10.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция (лот) №5 - docЛот 5

Дата на публикуване: 28.10.2014 г.

 

Документи по лот 1

Договорdocx Word.

Приложение 1docx Word.

Приложение 2 Ценова офертаpdfPDF

Приложение 2 Техническа офертаpdfPDF

Приложение 2 ОфертаpdfPDF

Приложение 3pdfPDF

Дата на публикуване: 13.12.2014 г.

 

Документи по лот 2

Договорdocx Word.

Приложение 1docx Word.

Приложение 2pdfPDF

Приложение 3pdfPDF

Дата на публикуване: 13.12.2014 г.

 

Документи по лот 3:

Договорdocx Word.

Приложение 1docx Word.

Приложения 2,3pdfPDF

Дата на публикуване: 13.12.2014 г.

 

Документи по лот 4:

Договорdocx Word.

Приложение 1docx Word.

Приложения 2,3pdfPDF

Дата на публикуване: 13.12.2014 г.

 

Документи по лот 5:

Договорdocx Word.

Приложение 1docx Word.

Приложения 2,3pdfPDF

Дата на публикуване: 13.12.2014 г.

 

Основания за заличена/непубликувана информация за договорите във връзка с чл.22б, ол.3 от ЗОПdocx Word.

Дата на публикуване: 13.12.2014 г.

 

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата във връзка с чл.22б, ал.2, т.9 отЗОПdocx Word.

Дата на публикуване: 13.12.2014 г.

 

Извършени плащания по Договор № ДУ-66 / 04.12.2014 г. за лот 3 за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 5.02.2015 г. в 8:15 часа. 

Информация за изпълнение на договор по лот №4 -docx Word.

Дата на публикуване: 12.03.2015 г. 16:25 ч.

Информация за датата и основанието за приключване на договора и освобождаване на гаранцията за изпълнение по лот № 4 -docx Word.

Дата на публикуване: 12.03.2015 г. 16:30 ч.

Информация за изпълнение на договор по лот №5 -docx Word.

Дата на публикуване: 12.03.2015 г. 16:35 ч.

Информация за датата и основанието за приключване на договора и освобождаване на гаранцията за изпълнение по лот № 5 -docx Word.

Дата на публикуване: 12.03.2015 г. 16:40 ч.

Информация за изпълнение на договор по лот №1 -docx Word.

Дата на публикуване: 17.03.2015 г. 16:50 ч.

Информация за датата и основанието за приключване на договора и освобождаване на гаранцията за изпълнение по лот № 1 -docx Word.

Дата на публикуване: 17.03.2015 г. 16:51 ч.

Информация за изпълнение на договор по лот №2 -docx Word.

Дата на публикуване: 17.03.2015 г. 16:55 ч.

Информация за датата и основанието за приключване на договора и освобождаване на гаранцията за изпълнение по лот № 2 -docx Word.

Дата на публикуване: 17.03.2015 г. 16:56 ч.

Извършени плащания по Договор № ДУ-64 / 24.11.2014 г. по лот 4 през периода 01.03.2015 г. – 16.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 06.04.2015 г. в 10:52 часа

Извършени плащания по Договор № ДУ-63 / 24.11.2014 г. по лот 5 през периода 01.03.2015 г. – 16.03.2015 г.- docПлащания

Публикувано на 06.04.2015 г. в 10:53 часа

docИнформация за изпълнение на договор по лот №3

Публикувано на 09.06.2015 г. в 17:30 часа.

docИнформация за датата и основанието за приключване на договора и освобождаване на гаранцията за изпълнение по лот № 3

Публикувано на 09.06.2015 г. в 17:35 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 3 през периода 01.06.2015 г. – 15.06.2015 г.

Публикувано на 06.07.2015 г. в 07:00 часа.