facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 9028205 от 11.04.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Доставка на канцеларски и офис материали, офис хартия и оригинални касети с тонер за оперативните нужди на БАН-Администрация за период до 15 месеца” Срок за получаване на офертите: 23.04.2014 г. (сряда) 17:30 часа.

Преписка идентиф. номер ПП-4-2014.

Дата на създаване: 11 Април 2014 г.

Публична покана ID номер 9028205 от 11.04.2014 г. -  docWord

Документация към публичната покана ID номер 9028205 –  docWord

 

Извършени плащания по договора за Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия към 31.10.2014 г. - docПлащания

Извършени плащания по договора за Доставка на оригинални касети с тонер към 31.10.2014 г. - docПлащания

публикувано на 11.11.2014 г. в 15:28 часа.

 

Извършени плащания по договора за Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия за периода 01.11.2014г. - 30.11.2014 г. - docПлащания

Извършени плащания по договора за Доставка на оригинални касети с тонер за периода 01.11.2014г. - 30.11.2014г. docПлащания

публикувано на 04.12.2014 г. в 16:00 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 - Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия - за периода 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г. docПлащания

публикувано на 15.01.2015 г. в 16:42 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 - Доставка на оригинални касети с тонер - за периода 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г. docПлащания

публикувано на 15.01.2015 г. в 16:48 часа.

 

Извършени плащания по договора за лот 1 - Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия - за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 16.02.2015 г. в 11:18 часа.

 

Извършени плащания по договора за лот 2 - Доставка на оригинални касети с тонер - за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 16.02.2015 г. в 11:20 часа.

 

Извършени плащания по договора за лот 1 - Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия - през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.03.2015 г. в 12:22 часа.

 

Извършени плащания по договора за лот 2 - Доставка на оригинални касети с тонер - през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.03.2015 г. в 12:25 часа.

 

Извършени плащания по договора за лот 1 - Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия - през периода 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 16.04.2015 г. в 10:57 часа.

 

Извършени плащания по договора за лот 2 - Доставка на оригинални касети с тонер - през периода 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 16.04.2015 г. в 10:57 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 - Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия - през периода 01.04.2015 г. – 15.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.04.2015 г. в 11:07 часа

Извършени плащания по договора за лот 1 - Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия - през периода 01.04.2015 г. –30.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 11.05.2015 г. в 16:22 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 - Доставка на оригинални касети с тонер - през периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 11.05.2015 г. в 16:23 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 1 - Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия - през периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г.

Публикувано на 09.06.2015 г. в 14:30 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 2 - Доставка на оригинални касети с тонер - през периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г.

Публикувано на 09.06.2015 г. в 14:31 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 2 - Доставка на оригинални касети с тонер - през периода 01.06.2015 г. – 30.06.2015 г.

Публикувано на 13.07.2015 г. в 16:50 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 – „Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия” - през периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г. - docПлащания

 Публикувано на 12.08.2015 г. в 8:13 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 – „Доставка на оригинални касети с тонер” - през периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.08.2015 г. в 8:15 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 – „Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия” - през периода 01.08.2015 г. – 31.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 16.09.2015 г. в 16:30 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 – „Доставка на оригинални касети с тонер” - през периода 01.08.2015 г. – 31.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 16.09.2015 г. в 16:30 часа.

Извършени плащания по договора за лот 1 - „Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия” - през периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 07.10.2015 г. в 09:50 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 - „Доставка на оригинални касети с тонер” - през периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 07.10.2015 г. в 09:51 часа. 

Информация за датата и основанието за приключване на  договора по лот 1. - docИнформация

Публикувано на 07.10.2015 г. в 09:52 часа.

Информация за датата и основанието за приключване на  договора по лот 2. - docИнформация

Публикувано на 07.10.2015 г. в 09:53 часа.