facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 9027236 от 20.03.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осигуряване на фиксирани телефонни услуги и на цифрова свързаност чрез мрежа с интегрирани далекосъобщителни услуги за нуждите на БАН-Администрация за период до 13 месеца". Срок за получаване на офертите: 28.03.2014 г. (петък), 17:30 часа. Публикувано на 20.03.2014.

Преписка идентиф. номер ПП-2-2014.

Дата на създаване: 20 Март 2014 г.

Публична покана ID номер 9027236  -   docWORD

Документация към публичната покана ID номер 9027236 –   docWORD

Разяснение по Публична покана ID номер 9027236  - docWORD

Публикувано на 27.03.2014 г.

Завършени плащания по договора към 31.10.2014 г. - doc Плащания

публикувано на 10.11.2014 г. в 17:15 часа.


Извършени плащания по договора за периода 01.11.2014г. - 30.11.2014 г. - docПлащания

публикувано на 04.12.2014 г. в 16:10 часа.

Извършени плащания по договора за периода 01.12.2014г. - 31.12.2014 г. - docПлащания

публикувано на 12.01.2015 г. в 16:50 часа.


Извършени плащания по договора за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. - docПлащания

публикувано на 06.02.2015 г. в 11:37 часа. 


Извършени плащания по договора през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 11.03.2015 г. в 15:56 часа.

 

Извършени плащания по договора през периода 01.03.2015 г. – 16.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 03.04.2015 г. в 16:54 часа.

 

Допълнително споразумение № ДУ-14-А / 29.04.2015 г. към договора - docСпоразумение

публикувано на 25.05.2015 г. в 16:17 часа


Извършени плащания по договора през периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 01.06.2015 г. в 16:00 часа.


Информация за датата и основанието за приключване на договора.
 - docИнформация

Публикувано на 01.06.2015 г. в 16:02 часа.