facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Заповед №214/13.06.2014 г. на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост „Зимна градина“

Заповед №214/13.06.2014 г. на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН във връзка с проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост „Зимна градина“

Пълният текст на заповедта може да видитеpdf тук