facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Ремонт на стълбища и стълбищна клетка в сградата на БАН, ул. „15 ноември” № 1”.

Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Ремонт на стълбища и стълбищна клетка в сградата на БАН, ул. „15 ноември” № 1”.

Срок за получаване на офертите: 05.06.2013 г. (сряда), 16:00 часа в Деловодството на БАН.

Публикувано на 04.06.2013.

Прочети още...