facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Българска академия на науките, находящ се в Република България, гр. София, бул. "Витоша" № 39, вх. 1, ап. 1” - Договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

Преписка идентиф. номер ОП-Д-1-2013 г. 

Дата на създаване: 01.10.2014 г. (Решение за откриване на процедурата от 05.08.2013 г.)

Извършени плащания по договора към 31.10.2014 г. - docПлащания

публикувано на 11.11.2014 г. в 15:36 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. - docПлащания

публикувано на 03.02.2015 г. в 15:30 часа. 

Извършени плащания по договора през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.03.2015 г. в 13:43 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 15.04.2015 г. в 18:50 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 18.05.2015 г. в 08:20 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.06.2015 г. – 15.06.2015 г.

Публикувано на 01.07.2015 г. в 10:05 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 16.06.2015 г. – 30.06.2015 г.

Публикувано на 14.07.2015 г. в 16:00 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.08.2015 г. – 31.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 16.09.2015 г. в 16:32 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.09.2015 г. – 15.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 30.09.2015 г. в 11:53 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.12.2015 г. – 15.12.2015 г.

Публикувано на 21.12.2015 г. в 16:35 часа.

Извършени плащания по договора през периода 16.12.2015 г. – 31.12.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.01.2016 г. в 10:48:25 часа.

Извършени плащания по договора през периода 16.01.2016 г. – 31.01.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 15.02.2016 г. в 10:45:37 часа.

Извършени плащания по договорa през периода 01.02.2016 г. – 15.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 25.02.2016 г. в  17:33:21 часа

Извършени плащания по договора през периода 16.02.2016 г. – 29.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 11.03.2016 г. в 07:57:01 часа

Извършени плащания по договора през периода 16.03.2016 г. - 31.03.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 11.04.2016 г. в 15:34:13 часа

pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка

Публикувано на 06.10.2017 г. в 16:00 часа.