facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9022590 от 21.11.2013 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обект: Административна сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес: Република България, гр. София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 73 за срок от 13 месеца”. Офертите се получават в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес: България, гр. София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 73 в срок до 03.12.2013 г. (вторник), 16:00 часа. Публикувано на 21.11.2013.

Прочети още...