facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2012 г.

Обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана за период от 24 месеца на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София”

Преписка идентиф. номер ОП-СБК-1-2012.

Дата на създаване: 01.10.2014 г. (Решение за откриване на процедурата от 23.08.2012 г.).

Извършени плащания по договора към 31.10.2014 г. - docПлащания

публикувано на 11.11.2014 г. в 15:43 часа.

Извършени плащания по договора за периода 01.11.2014г. - 30.11.2014 г. - docПлащания

публикувано на 04.12.2014 г. в 16:05 часа.

Извършени плащания по договора за периода 01.12.2014г. - 31.12.2014 г. - docПлащания

публикувано на 09.01.2015 г. в 20:00 часа.

Информация за датата и основанието за приключване на договораdocИнформация

публикувано на 12.01.2015 г. в 17:05 часа.

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договорa - във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОПdocИнформация

публикувано на 16.01.2015 г. в 17:05 часа.