facebook

Обществени поръчки, открити през 2011 г.

Покана за представяне на Оферта за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН”

Покана

за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН”

Покана.pdf  ТУК  

Покана + Приложения.doc 

Еднолинейна схема на трафопостове на БАН 4-ти км 

Диспечерска схема БАН 8-ми км 

 

Разяснение № 1  по Поканата за представяне на оферта

Разяснение № 2  по Поканата за представяне на оферта

Разяснение № 3  по Поканата за представяне на оферта

Разяснение № 4  по Поканата за представяне на оферта

Разяснение № 5  по Поканата за представяне на оферта

Срок за получаване на офертите: 15.11.2011 г. (вторник), 17:00 часа, съгласно условията посочени в поканата за участие.

Покана за представяне на Оферта за Комплексен доклад на “Проект за преустройство на ІІ етаж на блок А в сградата на Бл. №5 от Научен комплекс 1 на БАН”

Покана за представяне на оферта за  Комплексен доклад на “Проект за преустройство на ІІ етаж на блок А в сградата на Бл. № 5 от  Научен комплекс 1 на БАН във Фондохранилище на Института  за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ)”

Във връзка с необходимостта от одобряването на проект за преустройство на втори етаж  в Блок А от сградата на Блок № 5 в Научен комплекс 1 гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, във Фондохранилище на ИЕФЕМ, моля при интерес от Ваша страна, да представите оферта с цена и срок за изпълнение на  услугата за изготвянето на Комплексен доклад  за съответствие на проекта по реда на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ, както и оценка за съответствието със санитарно - хигиенните изисквания и оценка за противопожарната и аварийна безопасност.

Целият ІІ етаж е със  застроена площ от  1262 кв.м.

Обща площ за преустройство – около 1200 кв.м.

Предложения се приемат до 06.10.2011г.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към инж. Кирил Тонозлиев, тел. 02 987 90 10.

Осъществяване на денонощна физическа въоражена охрана на Централната сграда на БАН

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ВИ КАНИ ДА ПРЕДСТАВИТЕ ОФЕРТА С ПРЕДМЕТ „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА СГРАДАТА НА БАН С АДРЕС ГР. СОФИЯ ул.” 15 ноември „ №1 за срок от една година.
   
Пълното съдържание на поканата с цялата необхидима документация за участие може да намерите: ТУК