facebook

Обществени поръчки, открити през 2011 г.

Покана за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАH”

Покана

за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 и 20 кV в комплексите на БАН”

Поканата ТУК