facebook

Обществени поръчки, открити през 2011 г.

!!!НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА НА ДОСТАВЧИК НА СТАЦИОНАРНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ!!!

Поради постъпили запитвания от кандидати по процедурата за избор на фиксиран телефонен оператор по условията на чл. 2 от НВМОП и за да бъдат поставени кандидатите в равностойно положение, удължаваме срока за подаване на оферти до 17.00 ч. на 25.07.2011 г., като ще бъдат приложени допълнителни разяснения към документацията, които следва да имате предвид при оформяне на офертите.

Участниците, които вече са подали оферти могат да ги оттеглят при желание и да подадат нови в рамките на горепосочения срок.