facebook

Обществени поръчки, открити през 2011 г.

Покана за представяне на Оферта за малка обществена поръчка за "Ремонт на покривната тераса на сградата на Блок № 17 в Научен комплекс 1 на БАН "

Във връзка с предстоящ ремонт на покривната тераса на сградата на блок №17 в НК-1 на БАН, дирекция “УСИД” към ЦУ на БАН отправя настоящата покана за участие  в извършването на ремонта. Техническото задание може да намерите:  ТУК