facebook

Обществени поръчки, открити през 2011 г.

ОП "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ НА БАН ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ"

Преписка идентиф. номер ОП-2-2011.

Дата на създаване: 21.07.2011 г.

Документите може да намерите  тук 

 

Извършени плащания по договора към 31.10.2014 г: - docПлащания

публикувано на 11.11.2014 г. в 16:31 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.11.2014г. - 30.11.2014 г. - docПлащания

публикувано на 04.12.2014 г. в 16:06 часа.

Извършени плащания по договора за периода 01.12.2014г. - 31.12.2014 г. - docПлащания

публикувано на 12.01.2015 г. в 16:55 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 06.02.2015 г. в 11:40 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.03.2015 г. в 12:18 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 14.04.2015 г. в 12:18 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 18.05.2015 г. в 08:17 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г.

Публикувано на 09.06.2015 г. в 14:40 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.06.2015 г. – 15.06.2015 г.

Публикувано на 07.07.2015 г. в 08:00 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.08.2015 г. в 08:34 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.08.2015 г. – 31.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 15.09.2015 г. в 11:13 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.09.2015 г. – 15.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 02.10.2015 г. в 16:41 часа.

Извършени плащания по договора през периода 16.10.2015 г. – 31.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 05.11.2015 г. в 08:06:42 часа.

Извършени плащания по договора през периода 16.11.2015 г. – 30.11.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.12.2015 г. в 16:45:28 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.12.2015 г. – 15.12.2015 г.

Публикувано на 21.12.2015 г. в 17:05 часа.

Информация за датата и основанието за приключване на договора - във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП. - docИнформация

Публикувано на 04.01.2016 г. в 12:00:43 часа.

Информация за датaта и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора - във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП. - docИнформация

Публикувано на 04.01.2016 г. в 12:01:37 часа.

Информация за изпълнението на договора - docИнформация

Публикувано на 05.01.2016 г. в 11:31:31 часа (чч/мм/сек.).