facebook

Профил на купувача - Обща информация и документи

Вътрешни Правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в БАН – Администрация, в сила от 01.10.2014 г.

 

docВътрешни Правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в БАН – Администрация, в сила от 01.10.2014 г.

Публикувано на 01.10.2014 г.