facebook

Профил на купувача - Обща информация и документи

Удостоверяване на време в Профила на купувача

Удостоверението за време е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден момент, за доказване на авторство към определена дата и други.

Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис удостоверение за време се издава от Доставчик на удостоверителни услуги.

В Профила на купувача е внедреното автоматизирано удостоверяване на време. При качване на файл сървърът на сайта се генерира заявка за удостоверяване на време, изпраща се до сървъра на доставчик на удостоверителни услуги и получената електронна квитанция за време се качва на сайта и се предоставя за сваляне от заинтересованите. Операцията по генерирането на електронната квитанция за време се извършва без намесата на автора на информацията или администратор на сайта.

Профилът на купувача визуализира резюме на получената електронната квитанция за време чрез поставяне на мишката върху иконата на удостоверението.

То съдържа сериен номер, чрез който може да бъде верифицирано независимо на съответната страница на сайта на избрания доставчик на удостоверителни услуги:

https://www.b-trust.org/bg/spravki-i-uslugi/udostoveriavane-na-vreme

ИЛЮСТРАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

docПримерен документ   tsr Удостоверение за времеНомер на удостоверението за време: 4000041776465
Удостоверено време: 31.10.2015 07:03:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
  download

 

Реализирана по този начин, системата е 100% безопасна за сайта, който я използва!