facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Experimental Investigation of Radiation Dose
 • Ръководител н.с.Й.Семкова
 • Телефон 979 33 50
 • Тема на проекта Experimental Investigation of Radiation Dose

Additional Info

 • Име Study of the generation
 • Ръководител н.с.В.Гинева
 • Телефон 979 33 50
 • Тема на проекта Study of the generation

Additional Info

 • Име Мониторинг, контрол и оценка на конструкции
 • Ръководител ст.н.с.М.Костов
 • Телефон 72 08 15
 • Тема на проекта Мониторинг, контрол и оценка на конструкции

Additional Info

 • Име Struktural assessment monitoring Мониторинг, контрол и оценка на конструкции
 • Ръководител ст.н.с. М. Костов
 • Телефон 979 33 83
 • Бюджет 10800 евро
 • Тема на проекта Struktural assessment monitoring Мониторинг, контрол и оценка на конструкции
Страница 478 от 478