facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име ЛИМ
 • Ръководител Миронова
 • Тема на проекта ЛИМ
 • Стойност на договора 384 лв
 • Получени средства 384 лв
 • Фирма / Организация УА СГ

Additional Info

 • Име Изпитване
 • Ръководител доц. д-р инж. И. Ростовски
 • Тема на проекта Изпитване
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 2 880 лв
 • Получени средства 2 880 лв
 • Фирма / Организация СК13 Трансстрой

Additional Info

 • Име ОЛЕМ
 • Ръководител Коцилкова
 • Тема на проекта ОЛЕМ
 • Стойност на договора 500 лв
 • Получени средства 500 лв
 • Фирма / Организация МУ -т Ф.т

Additional Info

 • Име Изпитване полимерен материал
 • Ръководител доц. д-р инж. И. Ростовски
 • Тема на проекта Изпитване полимерен материал
 • Стойност на договора 1 200 лв
 • Получени средства 1 200 лв
 • Фирма / Организация НК ЖИ ССТ

Additional Info

 • Име Изпитване на бетони по БДС
 • Ръководител В. Найденов
 • Тема на проекта Изпитване на бетони по БДС
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 2 160 лв
 • Получени средства 2 160 лв
 • Фирма / Организация Бетонстрой-СК ООД

Additional Info

 • Име Механично изпитване на изолационни елементи
 • Ръководител доц. д-р инж. И. Ростовски
 • Тема на проекта Механично изпитване на изолационни елементи
 • Стойност на договора 460 лв
 • Получени средства 460 лв
 • Фирма / Организация Аква систем ООД

Additional Info

 • Име Ресертификация на обикновенни бетони В10
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Ресертификация на обикновенни бетони В10
 • Стойност на договора 2 011 лв
 • Получени средства 2 011 лв
 • Фирма / Организация Бетон ЦВ ООД

Additional Info

 • Име Постоянен контрол,оценка и подобряване на производството
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Постоянен контрол,оценка и подобряване на производството
 • Стойност на договора 2 000 лв
 • Получени средства 2 000 лв
 • Фирма / Организация Пих индъстри АД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновенни бетони клас Б12
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновенни бетони клас Б12
 • Стойност на договора 510 лв
 • Получени средства 510 лв
 • Фирма / Организация Рал 2002 ЕООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25 по система 1+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25 по система 1+
 • Период на изпълнение от... 20.3.2011 г.
 • Стойност на договора 1 360 лв
 • Получени средства 1 360 лв
 • Фирма / Организация Строителни конструкции ООД