facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име SPRERS: Strengthening the Participation of Romania at European R&D in Software Services (CSA)
 • Ръководител Доц. д-р М. Димитрова
 • Телефон 979-20-54
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта SPRERS: Strengthening the Participation of Romania at European R&D in Software Services (CSA)
 • Договор номер FP7-ICT-2009-4, Objective 9.4
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.

Additional Info

 • Име Micro and Nanotechnologies Going to Eastern Europe through Networking (MINAEAST-NET)
 • Ръководител чл.-кор. Проф. Дтн Ч. Руменин
 • Конкурс / Година 2004
 • Тема на проекта Micro and Nanotechnologies Going to Eastern Europe through Networking (MINAEAST-NET)
 • Договор номер INCO-CT-2004-510470
 • Получени средства 400 лв

Additional Info

 • Име Университет на Марибор, Словения
 • Ръководител Гл.ас. д-р. И. Вълова
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Университет на Марибор, Словения
 • Договор номер SL MARIBOR01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Университет на Марибор, Словения
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име Университетa в Авейро, Португалия
 • Ръководител Доц. д-р М. Игнатова
 • Телефон 870-04-71
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Университетa в Авейро, Португалия
 • Договор номер P AVEIRO 01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Университетa в Авейро, Португалия
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име Университет Барселона, Испания
 • Ръководител Доц. д-р М. Димитрова
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Университет Барселона, Испания
 • Договор номер E BARCELO01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Университет Барселона, Испания
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име G-SCOP, INPJ, Grenoble, France
 • Ръководител Доц. д-р С. Костова
 • Телефон 873-28-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта G-SCOP, INPJ, Grenoble, France
 • Договор номер FR GRENOBL22
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници G-SCOP, INPJ, Grenoble, France
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име Статистически методи за изследване на връзката между замърсяванията на въздуха и заболявания на дихателната система
 • Ръководител Доц. д-р С. Попова
 • Телефон 979-20-52
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Статистически методи за изследване на връзката между замърсяванията на въздуха и заболявания на дихателната система
 • Договор номер MILTO-K01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Други участници Open University, England
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име университет в Портсмут, Англия
 • Ръководител Доц. д-р М. Димитрова
 • Телефон 979-32-32
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта университет в Портсмут, Англия
 • Договор номер UK PORTSMO01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници университет в Портсмут, Англия
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име Innovative Dual mEmbrAne fueL Cell (IDEALCell)
 • Ръководител Проф. Здравко Стойнов - ИЕЕС
 • Телефон 878-27-65
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Innovative Dual mEmbrAne fueL Cell (IDEALCell)
 • Договор номер 213389
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници ИЕЕС - БАН
 • Програма Programme Energy-2007-1-RTD

Additional Info

 • Име Многофункционална роботизирана система за независим живот
 • Ръководител Доц. д-р Недко Шиваров
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Многофункционална роботизирана система за независим живот
 • Договор номер Gr. Agr. No 247772
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Стойност на договора 408 084 лв
 • Получени средства 136 362 лв