facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Разработка, моделиране и изследване на портативна биомехатронна система за контрол и самообучение при рехабилитация на походката след двигателна увреда
 • Ръководител Доц. д-р Л. Илиева-Митуцова, ИМЕХ – БАН
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Разработка, моделиране и изследване на портативна биомехатронна система за контрол и самообучение при рехабилитация на походката след двигателна увреда
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Руска академия на науките, ИСИР-БАН, ИМЕХ – БАН

Additional Info

 • Име Съвременно интелигентно управление в химическата и био-химическата промишленост
 • Ръководител Доц. д-р П. Копринкова-Христова
 • Телефон 979-20-52
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Съвременно интелигентно управление в химическата и био-химическата промишленост
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Други участници Университет по газ и петрол – Плоещ, Румъния

Additional Info

 • Име Frame project for collaboration in the field of control system design, sensor systems, modeling and simulations
 • Ръководител Доц. д-р Светла Василева
 • Телефон 979-63-65
 • Конкурс / Година 2005
 • Тема на проекта Frame project for collaboration in the field of control system design, sensor systems, modeling and simulations
 • Период на изпълнение от... 1.1.2005 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници ZAFT, HTW - Dresden, Germany

Additional Info

 • Име Theory and Application of Positive systems
 • Ръководител Доц. д-р С. Костова
 • Телефон 873-28-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Theory and Application of Positive systems
 • Договор номер ДО2-687/17.09.2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Съвместно с EEA financial mechanism programme

Additional Info

 • Име Explicite Model Predictive Control
 • Ръководител Доц. д-р А. Грънчарова
 • Телефон 873-26-14
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Explicite Model Predictive Control
 • Договор номер ДО2-685/17.09.2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Съвместно с EEA financial mechanism programme

Additional Info

 • Име Иновационни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в брвговата зона
 • Ръководител Доц. Любомир Димитров
 • Телефон 052-370-486
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Иновационни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в брвговата зона
 • Договор номер ДРНФ 02-7/15.12.2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 75 000 лв
 • Други участници Институт по океанология - БАН (БO); ИСИР-БАН

Additional Info

 • Име Фундаментални изследвания на параметрите на високоефективни аерозолни филтри, чрез съсздаване на мехатронна система
 • Ръководител Доц. Роман Захариев
 • Телефон 979-66-82
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Фундаментални изследвания на параметрите на високоефективни аерозолни филтри, чрез съсздаване на мехатронна система
 • Договор номер НФНИ-ДИНОВ-01/2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 40 000 лв

Additional Info

 • Име Наноструктурни суперкондензаторни системи за съхранение и пренос на енергия от възобновяеми източници
 • Ръководител Доц. Сашо Василев
 • Телефон 979-27-37
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Наноструктурни суперкондензаторни системи за съхранение и пренос на енергия от възобновяеми източници
 • Договор номер ТК-Х-1705/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 33 000 лв

Additional Info

 • Име Приложение на Гаусовите процеси за моделиране и управление на сложни стохастични системи
 • Ръководител Доц. Александра Грънчарова
 • Телефон 873-26-14
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Приложение на Гаусовите процеси за моделиране и управление на сложни стохастични системи
 • Договор номер ДО02-94/14.12.2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 25 537 лв
 • Получени средства 12 824 лв
 • Други участници Йозеф Стефан Институт, Словения

Additional Info

 • Име Многофункционален робот-сянка за подпомагане на самостоятелно живеене на възрастни хора
 • Ръководител Доц. д-р Недко Шиваров
 • Телефон 979-66-22
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Многофункционален робот-сянка за подпомагане на самостоятелно живеене на възрастни хора
 • Договор номер ДПРЕП7РП02/4
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 102 022 лв
 • Получени средства 54 071 лв