facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Изследване на методите за откриване на дефекти в промишлени метални конструкции с прилагане на технологиите на ултразвукови фазови решетки
 • Ръководител проф. дн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Изследване на методите за откриване на дефекти в промишлени метални конструкции с прилагане на технологиите на ултразвукови фазови решетки
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници Институт по електрозаваряване, НАНУ, Киев, Украйна
 • Координатор проф. дтн В.А. Троицкий

Additional Info

 • Име Разработка на нови наноструктурирани прахови системи, методи за безрушителна диагностика и моделиране за изследване на физико-механични и триботехнически характеристики композиционни материали и покрития на основа на метална матрица
 • Ръководител проф. дн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Разработка на нови наноструктурирани прахови системи, методи за безрушителна диагностика и моделиране за изследване на физико-механични и триботехнически характеристики композиционни материали и покрития на основа на метална матрица
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници Институт по механика и металополимерни системи, НАНБ, Гомел, Беларус
 • Координатор доц. дтн В. А. Ковтун

Additional Info

 • Име Ултразвуков контрол на дебелината на съдове и тръбопроводи с контактни и ЕМА-дебеломери
 • Ръководител ст.н.с. I ст. дтн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Ултразвуков контрол на дебелината на съдове и тръбопроводи с контактни и ЕМА-дебеломери
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ЦНИИТМАШ, Москва, Русия
 • Координатор проф. Н. Разиграев

Additional Info

 • Име Неустойчивости в затворени двуфазни течения
 • Ръководител чл. кор. Ст. Радев
 • Телефон 979-64-57
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Неустойчивости в затворени двуфазни течения
 • Други участници Прованс. у-т. Марсилия, Франиця

Additional Info

 • Име Изследване на морфологичната структура и механичните свойства на екзоскелетни тъкани на различни видове членестоноги
 • Ръководител д-р Мартин Фриак, д-р Хелге Фабрициус
 • Телефон +49 211 67 92 461 (Friak), +49 211 67 92 373 (Fabritius)
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Изследване на морфологичната структура и механичните свойства на екзоскелетни тъкани на различни видове членестоноги
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници Макс Планк Институт по изследване на стоманите, Дюселдорф, Германия
 • Координатор д-р Св. Николов
 • Фирма / Организация Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Additional Info

 • Име Динамично взаимодействие на пукнатини и включения във функционално подредени анизотропни и пиезоелектрични среди
 • Ръководител проф. Р. Мюлер
 • Телефон 979-64-85
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Динамично взаимодействие на пукнатини и включения във функционално подредени анизотропни и пиезоелектрични среди
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Други участници ДФГ проект, ТУ Кайзерслаутерн, Германия
 • Координатор доц. д-р П. Динева
 • Фирма / Организация Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Additional Info

 • Име Нов метод за дизайн на полимерни нанокомпозити
 • Ръководител Dr. Sossio Cimmino от ICTP-CNR, Italy
 • Телефон 979-39-39
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Нов метод за дизайн на полимерни нанокомпозити
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници ICTP-CNR, Italy
 • Координатор проф. д.т.н. Р. Коцилкова

Additional Info

 • Име Идентификация, мрежова анотация и моделиране на ролята на микро-РНК в злокачествени тумори на човек
 • Ръководител доц. д-р В. Петров
 • Телефон 979-64-43
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Идентификация, мрежова анотация и моделиране на ролята на микро-РНК в злокачествени тумори на човек
 • Договор номер ДО-23/05.3.2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Стойност на договора 11 850 лв
 • Получени средства 5 925 лв
 • Други участници Max-Plank Institute, Berlin

Additional Info

 • Име Техническо и клинично изследване прототипа на биомеханична система за рецепторна стимулация на пациенти с гръбначно-мозъчна патология
 • Ръководител доц. д-р инж.Лидия Илиева-Митуцова
 • Телефон 979-64-25
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Техническо и клинично изследване прототипа на биомеханична система за рецепторна стимулация на пациенти с гръбначно-мозъчна патология
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИПМ "Келдиш" РАН; ИФ"Павлов" РАН, Русия

Additional Info

 • Име Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрическите свойства на кръвта и нейните формени елементи
 • Ръководител проф. П. Риха
 • Телефон 979-64-13
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрическите свойства на кръвта и нейните формени елементи
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Други участници И-т по хидро-динамика, ЧАН, Прага, Чехия
 • Координатор доц. д-р Н. Антонова