facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Компютърно моделиране на средновековното ръкописно наследство
 • Ръководител н.с.М.Добрева
 • Телефон 979 38 28
 • Тема на проекта Компютърно моделиране на средновековното ръкописно наследство

Additional Info

 • Име UVO ROSTE 875.630.9
 • Ръководител проф.Ст.Додунеков
 • Телефон 979 38 28
 • Тема на проекта UVO ROSTE 875.630.9

Additional Info

 • Име Текстова вариативност в преписите на средновековни текстове: изследване с методите на кооперативната работа
 • Ръководител н.с.М.Добрева
 • Телефон 979 38 28
 • Тема на проекта Текстова вариативност в преписите на средновековни текстове: изследване с методите на кооперативната работа

Additional Info

 • Име Места-Несос:демонстрационен басейн.
 • Ръководител н.с.М.Мочурова
 • Телефон 987 58 79
 • Тема на проекта Места-Несос:демонстрационен басейн.

Additional Info

 • Име Ендемични и реликтни видове насекоми (Insecta, Artropoda) в Национален парк Пирин и създаване на база данни
 • Ръководител н.с.Iст.В.Сакалян
 • Телефон 988 51 15
 • Тема на проекта Ендемични и реликтни видове насекоми (Insecta, Artropoda) в Национален парк Пирин и създаване на база данни

Additional Info

 • Име International School on Quantum...
 • Ръководител ст.н.с.Л.Аврамов
 • Телефон 875 00 77
 • Тема на проекта International School on Quantum...

Additional Info

 • Име Наноматериали инанотехнологии. CMR структури с ниско магнитно поле
 • Ръководител ст.н.с.Iст.И.Недков
 • Телефон 75 00 77
 • Тема на проекта Наноматериали инанотехнологии. CMR структури с ниско магнитно поле

Additional Info

 • Име Създаване наевропейски Интернет център по импедансна спектроскопия
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Здр.Стойнов
 • Телефон 72 25 45
 • Тема на проекта Създаване наевропейски Интернет център по импедансна спектроскопия

Additional Info

 • Име Cooperation of South....on Nanotechnology (COSENT)
 • Ръководител акад.Е.Будевски
 • Телефон 979 27 50
 • Тема на проекта Cooperation of South....on Nanotechnology (COSENT)

Additional Info

 • Име Флористично иекологично проучване на мъховете в резервата ""Парангалица""
 • Ръководител н.с.А.Ганева
 • Телефон 71 82 59
 • Тема на проекта Флористично иекологично проучване на мъховете в резервата ""Парангалица""