facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Мантийна динамика исмекчаване на природните опасности в Тетиса.
 • Ръководител ст.н.с.П.Марчев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Мантийна динамика исмекчаване на природните опасности в Тетиса.

Additional Info

 • Име Взаимодействие на девонските морета и сушата: еволюция на екосистемите и климатите.
 • Ръководител ст.н.с.Iст.С.Янев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Взаимодействие на девонските морета и сушата: еволюция на екосистемите и климатите.

Additional Info

 • Име Рейкския океан:произход, еволюция и корелати. От 2005г. р-л е ст.н.с.И. Лакова
 • Ръководител ст.н.с.Iст.С.Янев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Рейкския океан:произход, еволюция и корелати. От 2005г. р-л е ст.н.с.И. Лакова

Additional Info

 • Име Съставяне намеждународна хидрогеоложка карта на Европа в М 1:500000
 • Ръководител ст.н.с.Iст.В.Спасов
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Съставяне намеждународна хидрогеоложка карта на Европа в М 1:500000

Additional Info

 • Име Оценка на свлачищната опасност в локалитета на Мадарския Конник
 • Ръководител ст.н.с.Г.Франгов
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Оценка на свлачищната опасност в локалитета на Мадарския Конник

Additional Info

 • Име Световна корелация на карстовите екосистеми
 • Ръководител ст.н.с.Iст.С.Шанов
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Световна корелация на карстовите екосистеми

Additional Info

 • Име Северногондвански среднопалеозойски биосъбитийни/биогеографски примери във връзка с динамиката на земната кора. От ГИ ст.н.с.И.Лакова и н.с.Ил.Бончева
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Сл.Янев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Северногондвански среднопалеозойски биосъбитийни/биогеографски примери във връзка с динамиката на земната кора. От ГИ ст.н.с.И.Лакова и н.с.Ил.Бончева

Additional Info

 • Име Организиране и провеждане на Първата субрегионална конференция за опазване на геоложкото наследство в ЮИ Европа
 • Ръководител ст.н.с.Iст.И.Загорчев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Организиране и провеждане на Първата субрегионална конференция за опазване на геоложкото наследство в ЮИ Европа
Страница 20 от 20