facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Изследване на максималния отток в Българския участък на Дунавския водосборен басейн iR2
 • Тема на проекта Изследване на максималния отток в Българския участък на Дунавския водосборен басейн iR2
 • Ръководител, координатор Н.с. Бернардо Лизама

Additional Info

 • Име Маловодие и хидрологично засушаване на притоците на р. Дунав в Българския й участък iR2
 • Тема на проекта Маловодие и хидрологично засушаване на притоците на р. Дунав в Българския й участък iR2
 • Ръководител, координатор Ст.н.с. д-р Снежана Дакова

Additional Info

 • Име Средиземноморско - черноморския коридор през последните 30 000 години. Промени в морското ниво и човешката адаптация
 • Тема на проекта Средиземноморско - черноморския коридор през последните 30 000 години. Промени в морското ниво и човешката адаптация
 • Ръководител, координатор ст.н.с.IІст.дгн В. Пейчев
 • Други участници Координатор: Проф. Валентина Янко-Хомбах, Avalon Institute - Канада

Additional Info

 • Име Сеизмо-хидрогеоложка уязвимост на геоложката околна среда и обществото на Балканския регион
 • Конкурс / Година UVO-2
 • Тема на проекта Сеизмо-хидрогеоложка уязвимост на геоложката околна среда и обществото на Балканския регион
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р М. Матова

Additional Info

 • Име Съставяне на Международна хидрогеоложка карта на Европа, М1:1 500 000 (Българската част)
 • Тема на проекта Съставяне на Международна хидрогеоложка карта на Европа, М1:1 500 000 (Българската част)
 • Ръководител, координатор ст.н.с. І ст. дгн В.Спасов

Additional Info

 • Име Симпозиум ЮНЕСКО
 • Тема на проекта Симпозиум ЮНЕСКО
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р Т. Бонев
 • Период на изпълнение от... 2009 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Получени средства 15,503 лв

Additional Info

 • Име Тракийският космос - свещеното пространство на царете
 • Ръководител ст.н.с. В. Фол
 • Телефон 981 58 53
 • Бюджет 19100 евро
 • Тема на проекта Тракийският космос - свещеното пространство на царете

Additional Info

 • Име Изучаване на ефектите от вторичния геоложки хазарт
 • Ръководител ст.н.с. Симеонов
 • Телефон 971 24 07
 • Тема на проекта Изучаване на ефектите от вторичния геоложки хазарт

Additional Info

 • Име Намаляване на сеизмичния риск в района на Балканите.
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Ненов
 • Телефон 971 24 07
 • Тема на проекта Намаляване на сеизмичния риск в района на Балканите.

Additional Info

 • Име Сеизмично почвено движение в големи градски площи
 • Ръководител ст.н.с.И.Паскалева
 • Телефон 971 24 07
 • Тема на проекта Сеизмично почвено движение в големи градски площи
Страница 1 от 20