facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Management of SecurityRelated R&D in Suportof Defence IndustrialTransformation
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Ст.Марков
 • Телефон 870 84 94
 • Бюджет 7500
 • Тема на проекта Management of SecurityRelated R&D in Suportof Defence IndustrialTransformation

Additional Info

 • Име Operations Research Support...
 • Ръководител ст.н.с.В.Шаламанов
 • Телефон 979 66 11
 • Бюджет 18155
 • Тема на проекта Operations Research Support...

Additional Info

 • Име Взаимодействие на твърди горива и други въглеродсъдържащи суровини с различни реагенти при термична деструкция с цел получаване на нови материали.
 • Ръководител ст.н.с.В.Минкова
 • Телефон 72 48 17
 • Тема на проекта Взаимодействие на твърди горива и други въглеродсъдържащи суровини с различни реагенти при термична деструкция с цел получаване на нови материали.

Additional Info

 • Име Моделиране на ензимни механизми
 • Ръководител н.с.Хр.Христов
 • Телефон 872 48 17
 • Тема на проекта Моделиране на ензимни механизми

Additional Info

 • Име Противовирусни лекарствени средства. Изкуствени нуклеази.
 • Ръководител н.с.Iст.Хр.Русев
 • Телефон 73 11 42
 • Тема на проекта Противовирусни лекарствени средства. Изкуствени нуклеази.

Additional Info

 • Име Пречистване на вода и въздух с въглеродни адсорбенти, получени от въглища и биомаса
 • Ръководител ст.н.с.В.Минкова
 • Телефон 72 48 17
 • Тема на проекта Пречистване на вода и въздух с въглеродни адсорбенти, получени от въглища и биомаса

Additional Info

 • Име Isolation,structural..
 • Ръководител н.с.П.Долашка
 • Телефон 72 48 17
 • Тема на проекта Isolation,structural..

Additional Info

 • Име Кислород пренасящи протеини: структура, функции и медицинско приложение
 • Ръководител н.с.П.Долашка
 • Телефон 72 48 17
 • Тема на проекта Кислород пренасящи протеини: структура, функции и медицинско приложение

Additional Info

 • Име Изолиране, структурно охарактеризиране и медицинско приложение на супер оксиддисмутаза от гъбичен щам
 • Ръководител н.с.П.Долашка
 • Телефон 72 48 17
 • Тема на проекта Изолиране, структурно охарактеризиране и медицинско приложение на супер оксиддисмутаза от гъбичен щам

Additional Info

 • Име Получаване на ензимасупероксид дисмутаза от плесенен щам Humicola Lutea
 • Ръководител н.с.П.Долашка
 • Телефон 72 48 17
 • Тема на проекта Получаване на ензимасупероксид дисмутаза от плесенен щам Humicola Lutea