facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Синтез на адаптивни наблюдатели на биомаса при полупериодна ферментация
 • Ръководител ст.н.с.М.Игнатова
 • Телефон 73 78 22
 • Тема на проекта Синтез на адаптивни наблюдатели на биомаса при полупериодна ферментация

Additional Info

 • Име Размито моделиране за предсказване на сепарацията на кристали
 • Ръководител ст.н.с.О.Георгиева
 • Телефон 873 26 14
 • Тема на проекта Размито моделиране за предсказване на сепарацията на кристали

Additional Info

 • Име Кооперативно управление на мобилни роботи в неструктурирана среда
 • Ръководител ст.н.с.О.Манолов
 • Телефон 73 78 22
 • Тема на проекта Кооперативно управление на мобилни роботи в неструктурирана среда

Additional Info

 • Име Интеграция на етническите малцинства във въоръжените сили
 • Ръководител н.с.Ст.Николов
 • Телефон 980 90 86
 • Тема на проекта Интеграция на етническите малцинства във въоръжените сили

Additional Info

 • Име Толерантност към неопределеност и развитие на креативността при деца и юноши
 • Ръководител н.с.К.Стойчева
 • Телефон 70 51 42
 • Тема на проекта Толерантност към неопределеност и развитие на креативността при деца и юноши

Additional Info

 • Име Нови полимерни на нокомпозити за използване в селското стопанство
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Л.Минкова
 • Телефон 979 22 09
 • Тема на проекта Нови полимерни на нокомпозити за използване в селското стопанство

Additional Info

 • Име Разработване на интелигентни полимерни материали за мембрани с регулируеми свойства.
 • Ръководител ст.н.с.Д.Христова
 • Телефон 971 28 17
 • Тема на проекта Разработване на интелигентни полимерни материали за мембрани с регулируеми свойства.

Additional Info

 • Име Мултифункционални ефективни флуоресцентни сензори за бърз анализ на водни източници
 • Ръководител ст.н.с.И.Грабчев
 • Телефон 979 22 09
 • Тема на проекта Мултифункционални ефективни флуоресцентни сензори за бърз анализ на водни източници

Additional Info

 • Име Ефективни слънчеви клетки на базата на нови наноструктурирани органични полупроводими материали
 • Ръководител н.с.Iст.В.Ганчева
 • Телефон 971 28 17
 • Тема на проекта Ефективни слънчеви клетки на базата на нови наноструктурирани органични полупроводими материали

Additional Info

 • Име Нови флуоресцентни сензори за преходни и тежки метали в околната среда
 • Ръководител ст.н.с.И.Грабчев
 • Телефон 971 28 17
 • Тема на проекта Нови флуоресцентни сензори за преходни и тежки метали в околната среда