facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Невробиологични последствия от замърсяването с тежки метали
 • Ръководител ст.н.с.Iст.А.Петров
 • Телефон 77 34 92
 • Тема на проекта Невробиологични последствия от замърсяването с тежки метали

Additional Info

 • Име Високотемпературна свръхпроводимост и магнетизъм
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Узунов
 • Телефон 75 80 61
 • Тема на проекта Високотемпературна свръхпроводимост и магнетизъм

Additional Info

 • Име Фотоинхибиране, индуцирано от ниска температура при фасулеви растения -възстановяване и аклиматизация
 • Ръководител ст.н.с.Ц.Цонев
 • Телефон 72 84 80
 • Тема на проекта Фотоинхибиране, индуцирано от ниска температура при фасулеви растения -възстановяване и аклиматизация

Additional Info

 • Име Екофизиологични ефекти на изопреновата емисия
 • Ръководител н.с.В.Великова
 • Телефон 979 26 19
 • Тема на проекта Екофизиологични ефекти на изопреновата емисия

Additional Info

 • Име Растения от райони с естествено високо съдържание на тежки метали, като средство за фито-ремедиация
 • Ръководител ст.н.с.Ц.Цонев
 • Телефон 872 81 70
 • Бюджет 8000
 • Тема на проекта Растения от райони с естествено високо съдържание на тежки метали, като средство за фито-ремедиация

Additional Info

 • Име Биосензори за регистриране на йонизираща радиация BIO-DOS.
 • Ръководител ст.н.с.К.Георгиева
 • Телефон 872 81 70
 • Тема на проекта Биосензори за регистриране на йонизираща радиация BIO-DOS.

Additional Info

 • Име Физиологична роля на ендогенния изопрен при различни стресови въздействия
 • Ръководител н.с.В.Великова
 • Телефон 979 26 19
 • Тема на проекта Физиологична роля на ендогенния изопрен при различни стресови въздействия

Additional Info

 • Име Постмодерната наука и пост-модерният свят
 • Ръководител н.с.Н.Сретенова
 • Телефон 988 18 41
 • Тема на проекта Постмодерната наука и пост-модерният свят

Additional Info

 • Име Моделиране и управление на последователни периодични процеси на биологична очистка на отпадни води с активна утайка.
 • Ръководител ст.н.с.М.Игнатова
 • Телефон 73 78 22
 • Тема на проекта Моделиране и управление на последователни периодични процеси на биологична очистка на отпадни води с активна утайка.

Additional Info

 • Име Моделиране на динамиката на оттока на водосборен район
 • Ръководител ст.н.с.О.Георгиева
 • Телефон 73 78 22
 • Тема на проекта Моделиране на динамиката на оттока на водосборен район