facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Структура на тънки слоеве. Линейни и нелинейни взаимодействия
 • Ръководител ст.н.с.Iст.И.Саватинова
 • Телефон 77 34 92
 • Тема на проекта Структура на тънки слоеве. Линейни и нелинейни взаимодействия

Additional Info

 • Име Персонален реинтеграционен договор. Investigationof Magnetic......
 • Ръководител акад.А.Петров
 • Телефон 875 80 61
 • Бюджет 3300
 • Тема на проекта Персонален реинтеграционен договор. Investigationof Magnetic......

Additional Info

 • Име Ag- обвити с връхпроводящи ленти от Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O с висока плътност на критичния ток
 • Ръководител ст.н.с.В.Ловчинов
 • Телефон 77 34 92
 • Тема на проекта Ag- обвити с връхпроводящи ленти от Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O с висока плътност на критичния ток

Additional Info

 • Име Модифицирани импланти: калциево-фосфатни покрития
 • Ръководител н.с.Iст.Е.Печева
 • Телефон 979 57 92
 • Бюджет 4400
 • Тема на проекта Модифицирани импланти: калциево-фосфатни покрития

Additional Info

 • Име Магнитосъпротивление на тънкослойни структури в слаби магнитни полета
 • Ръководител ст.н.с.Н.Влахов
 • Телефон 77 34 92
 • Тема на проекта Магнитосъпротивление на тънкослойни структури в слаби магнитни полета

Additional Info

 • Име Разработка на система на базата на високомощен и високоефективен лазер с меден бромид за прецизна обработка на материали
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Н.Съботинов
 • Телефон 77 34 92
 • Тема на проекта Разработка на система на базата на високомощен и високоефективен лазер с меден бромид за прецизна обработка на материали

Additional Info

 • Име Структура и фотоиндуцирани промени в стъкла и слоеве от системата Ge-As-S.
 • Ръководител ст.н.с.Е.Скордева
 • Телефон 875 80 61
 • Тема на проекта Структура и фотоиндуцирани промени в стъкла и слоеве от системата Ge-As-S.

Additional Info

 • Име Химия на катион-радикали на ДНК
 • Ръководител ст.н.с.Д.Ангелов
 • Телефон 875 80 61
 • Тема на проекта Химия на катион-радикали на ДНК

Additional Info

 • Име УВ лазери с висококачествен лъч за микроелектрониката
 • Ръководител акад.Н.Съботинов
 • Телефон 77 34 92
 • Тема на проекта УВ лазери с висококачествен лъч за микроелектрониката

Additional Info

 • Име Модифицирани феритнипокрития и М-О ефекти във феритнинанокристални слоеве
 • Ръководител ст.н.с.В.Ловчинов
 • Телефон 77 34 92
 • Тема на проекта Модифицирани феритнипокрития и М-О ефекти във феритнинанокристални слоеве