facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Наноматериали за фотохимични и електро-фотохимични процеси на очистване
 • Ръководител ст.н.с.Iст.С.Армянов
 • Телефон 979 25 81
 • Бюджет 7500
 • Тема на проекта Наноматериали за фотохимични и електро-фотохимични процеси на очистване

Additional Info

 • Име Polymer Composites...
 • Ръководител чл.-кор.И.Гуцов
 • Телефон 72 75 50
 • Тема на проекта Polymer Composites...

Additional Info

 • Име Изготвяне и характеристики на порести електро- и фотокаталитични покрития
 • Ръководител ст.н.с.Iст.С.Армянов
 • Телефон 73 40 67
 • Бюджет 580
 • Тема на проекта Изготвяне и характеристики на порести електро- и фотокаталитични покрития

Additional Info

 • Име Взаимодействие на DNA с агарозни нишки в гелове и разтвори
 • Ръководител д-р Ал.Живков
 • Телефон 979 25 81
 • Тема на проекта Взаимодействие на DNA с агарозни нишки в гелове и разтвори

Additional Info

 • Име Самоорганизация при получаване на подредени микро- и нано структури от метали и полупроводници
 • Ръководител н.с.Цв.Доброволска
 • Телефон 873 40 67
 • Тема на проекта Самоорганизация при получаване на подредени микро- и нано структури от метали и полупроводници

Additional Info

 • Име Security Through Science Programme
 • Ръководител акад.И.Гуцов
 • Телефон 873 40 67
 • Бюджет 3300 лв
 • Тема на проекта Security Through Science Programme

Additional Info

 • Име Theory of quantumcritical..
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Узунов
 • Телефон 75 80 61
 • Тема на проекта Theory of quantumcritical..

Additional Info

 • Име Investigation ofmagnetic....
 • Ръководител физ.И.Радулов
 • Телефон 71 44 610
 • Тема на проекта Investigation ofmagnetic....

Additional Info

 • Име Gold gas target.....
 • Ръководител н.с.Е.Димова
 • Телефон 979 57 92
 • Бюджет 4400
 • Тема на проекта Gold gas target.....

Additional Info

 • Име Изследване на повишени нива на електрохимично легиране на въглеродни наноструктури
 • Ръководител н.с.П.Рафаилов
 • Телефон 875 80 61
 • Бюджет 3300
 • Тема на проекта Изследване на повишени нива на електрохимично легиране на въглеродни наноструктури