facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Ексхумиране на метаморфното ядро на орогена: Алпийската еволюция на Родопския масив - България и Гърция
 • Ръководител ст.н.с.З.Чернева
 • Телефон 979 22 88
 • Тема на проекта Ексхумиране на метаморфното ядро на орогена: Алпийската еволюция на Родопския масив - България и Гърция

Additional Info

 • Име Кристализация на разтворими соли и разрушаване на исторически паметници
 • Ръководител ст.н.с.Ив.Бонев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Кристализация на разтворими соли и разрушаване на исторически паметници

Additional Info

 • Име Сборна силурско-девонска миоспора и цитинозойска зоналност в България
 • Ръководител ст.н.с.И.Лакова
 • Телефон 979 22 88
 • Тема на проекта Сборна силурско-девонска миоспора и цитинозойска зоналност в България

Additional Info

 • Име Loess deposits as a medium for radioactive waste disposal
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Евстатиев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Loess deposits as a medium for radioactive waste disposal

Additional Info

 • Име Методология за изборна място за дълбочинен тип хранилище за ядрени отпадъци в мергелни терени. От 1996г.р-л е ст.н.с.Р.Ангелова
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Евстатиев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Методология за изборна място за дълбочинен тип хранилище за ядрени отпадъци в мергелни терени. От 1996г.р-л е ст.н.с.Р.Ангелова

Additional Info

 • Име Динамика, еволюция и ограничаване на замърсяването на водите с тежки метали в Пловдивски регион
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Е.Пенчева
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Динамика, еволюция и ограничаване на замърсяването на водите с тежки метали в Пловдивски регион
Страница 47 от 47