facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Хармонизация на подходите и инструментите за изучаване на регионалното замърсяване на въздуха на Балканите.
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Сираков
 • Телефон 975 39 96
 • Тема на проекта Хармонизация на подходите и инструментите за изучаване на регионалното замърсяване на въздуха на Балканите.

Additional Info

 • Име Нови резултати в моделирането на планетарния граничен слой за приложения в изследванията на околната среда
 • Ръководител ст.н.с.Е.Бъчварова
 • Телефон 975 39 96
 • Тема на проекта Нови резултати в моделирането на планетарния граничен слой за приложения в изследванията на околната среда

Additional Info

 • Име Обучение на млади учени от Източна Европа за работа с американската система от модели за замърсяване на въздуха
 • Ръководител ст.н.с.Е.Бъчварова
 • Телефон 462 46 29
 • Тема на проекта Обучение на млади учени от Източна Европа за работа с американската система от модели за замърсяване на въздуха

Additional Info

 • Име NATO-CLG
 • Ръководител ст.н.с.Е.Бъчварова
 • Телефон 975 39 96
 • Тема на проекта NATO-CLG

Additional Info

 • Име Изследване на обмена на замърсяване между България и Северна Гърция
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Сираков
 • Телефон 975 38 86
 • Тема на проекта Изследване на обмена на замърсяване между България и Северна Гърция

Additional Info

 • Име Обобщени квантови системи и представяния на квантови супералгебри
 • Ръководител чл.кор.Ч.Палев
 • Телефон 7144498
 • Тема на проекта Обобщени квантови системи и представяния на квантови супералгебри

Additional Info

 • Име Quantum StatisticsDerived...
 • Ръководител чл.кор.Ч.Палев
 • Тема на проекта Quantum StatisticsDerived...

Additional Info

 • Име Развитие на комплекс за мониторинг на околната среда, базиран на нови информационни технологии в БЕО Мусала
 • Ръководител н.с.А.Мишев
 • Телефон 71 44 498
 • Бюджет 3300
 • Тема на проекта Развитие на комплекс за мониторинг на околната среда, базиран на нови информационни технологии в БЕО Мусала

Additional Info

 • Име Електро кристализация върху метални катализатори
 • Ръководител ст.н.с.Ал.Милчев
 • Телефон 72 75 50
 • Тема на проекта Електро кристализация върху метални катализатори

Additional Info

 • Име Полимерни композити - реология и кристални характеристики
 • Ръководител чл.-кор.Ив.Гуцов
 • Телефон 72 75 50
 • Тема на проекта Полимерни композити - реология и кристални характеристики