facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име High Power and High Frequency.....HIPHOS
 • Ръководител ст.н.с.Р.Каканаков
 • Телефон 032/63 50 19
 • Тема на проекта High Power and High Frequency.....HIPHOS

Additional Info

 • Име Високомощни и високочестотни прибори върху SiC слоеве, израснати чрез течна епитаксия
 • Ръководител ст.н.с.Р.Каканаков
 • Телефон 032/63 50 19
 • Тема на проекта Високомощни и високочестотни прибори върху SiC слоеве, израснати чрез течна епитаксия

Additional Info

 • Име Large-Scale Computation....
 • Ръководител ст.н.с.Iст.И.Димов
 • Телефон 70 84 94
 • Тема на проекта Large-Scale Computation....

Additional Info

 • Име Environmental Mathematics and AirPollution Models
 • Ръководител ст.н.с.Iст.И.Димов
 • Телефон 979 66 11
 • Тема на проекта Environmental Mathematics and AirPollution Models

Additional Info

 • Име Подобрен мониторинг за канцерогени от околната среда - един принципно нов тест
 • Ръководител доц.В.Грудева
 • Телефон 73 61 37
 • Тема на проекта Подобрен мониторинг за канцерогени от околната среда - един принципно нов тест

Additional Info

 • Име Таксономична ревизия на семейство Echinostomatidae
 • Ръководител н.с.А.Костадинова
 • Телефон 73 61 37
 • Тема на проекта Таксономична ревизия на семейство Echinostomatidae

Additional Info

 • Име Използване на златни катализаторни системи във важни за екологията реакции
 • Ръководител н.с.Ю.Кълвачев
 • Телефон 97 97 055
 • Тема на проекта Използване на златни катализаторни системи във важни за екологията реакции

Additional Info

 • Име Мониторинг на деформациите на земната кора в Западна Централна България и Северна Гърция с GPS-Hemus NET
 • Ръководител ст.н.с.И.Георгиев
 • Телефон 979 24 49
 • Бюджет 126500
 • Тема на проекта Мониторинг на деформациите на земната кора в Западна Централна България и Северна Гърция с GPS-Hemus NET

Additional Info

 • Име Нанокристалитни диамантни филми за биомедицински и оптични приложения
 • Ръководител ст.н.с.Б.Медникаров
 • Телефон 979 35 01
 • Тема на проекта Нанокристалитни диамантни филми за биомедицински и оптични приложения

Additional Info

 • Име Сравнителни изследвания на къснонеогенските бозайни фауни от България с акцент върху приматите
 • Ръководител н.с.Н.Спасов
 • Телефон 988 28 94
 • Тема на проекта Сравнителни изследвания на къснонеогенските бозайни фауни от България с акцент върху приматите