facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Стабилност на пререпликационните комплекси при наличие на повреди в ДНК
 • Тема на проекта Стабилност на пререпликационните комплекси при наличие на повреди в ДНК
 • Договор номер СВР-ЕАР-RIG 98232
 • Ръководител, координатор н. с. В.Джельова
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2008 г.
 • Стойност на договора 21,450 лв

Additional Info

 • Име Наноматериали за фото-химични и електро-фотохимични процеси на очистване
 • Конкурс / Година Науката за мир
 • Тема на проекта Наноматериали за фото-химични и електро-фотохимични процеси на очистване
 • Договор номер SFP 982835
 • Ръководител, координатор ст.н.с.І ст. дхн Стефан Армянов
 • Период на изпълнение от... 20.6.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 20.6.2010 г.
 • Стойност на договора 97,792 лв
 • Получени средства 24,355 лв
 • Други участници СУ, ИКК, Нотингамски Университет, Солунски Университет

Additional Info

 • Име Мишена от охладена газ: нов и прецизен метод за детекция на ударни процеси/
 • Тема на проекта Мишена от охладена газ: нов и прецизен метод за детекция на ударни процеси/
 • Договор номер №EAP.KIG.982778
 • Ръководител, координатор н.с.I Емилия Стоянова Димова
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 21,514 лв
 • Получени средства 6,454 лв

Additional Info

 • Име Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation
 • Тема на проекта Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation
 • Договор номер SfP 982063
 • Ръководител, координатор ст.н. С. І ст. Стоян Марков
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 19,300 €
 • Получени средства 5,574 лв

Additional Info

 • Име Промени в климата и растителността в къснокарбонския тропически пояс
 • Ръководител ст.н.с.Т.Димитрова
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Промени в климата и растителността в къснокарбонския тропически пояс

Additional Info

 • Име Динамика, еволюция и ограничаване на замърсяването на водите с тежки метали в Пловдивски регион
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Е.Пенчева
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Динамика, еволюция и ограничаване на замърсяването на водите с тежки метали в Пловдивски регион

Additional Info

 • Име Връзка между параметрите на интензивността на сеизмичното въздействие и реагирането на конструкции с енергодиссипиращи устройства
 • Ръководител ст.н.с.С.Димова
 • Телефон 72 08 15
 • Тема на проекта Връзка между параметрите на интензивността на сеизмичното въздействие и реагирането на конструкции с енергодиссипиращи устройства

Additional Info

 • Име Harmonization ofseismic hazard and risk reduction in countries influenced by Vrancea earthquakes
 • Ръководител ст.н.с.И.Паскалева
 • Телефон 979 33 83
 • Бюджет 7500 euro
 • Тема на проекта Harmonization ofseismic hazard and risk reduction in countries influenced by Vrancea earthquakes

Additional Info

 • Име Optical investigation of regional scale atmospheric motion and its influences
 • Ръководител ст.н.с.Н.Петков
 • Телефон 70 02 29
 • Тема на проекта Optical investigation of regional scale atmospheric motion and its influences

Additional Info

 • Име Наноструктурирани и перспективни материали за приложение за сензори, в електрониката и фотоволтаично преобразуване.
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Малиновска
 • Телефон 875 40 16
 • Тема на проекта Наноструктурирани и перспективни материали за приложение за сензори, в електрониката и фотоволтаично преобразуване.