facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Система за моделиране на вредни субстанции отделени в атмосферата при инцидент
 • Конкурс / Година Science for Peace
 • Тема на проекта Система за моделиране на вредни субстанции отделени в атмосферата при инцидент
 • Договор номер NATO (ESP.EAP.SFPP 981393)
 • Ръководител, координатор ст.н.с.д-р К.Ганев
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 90,500 €
 • Получени средства 36,794 лв
 • Други участници координатор - проф.Мелос, Гърция

Additional Info

 • Име Начални изследвания за създаване на клиничен биосензор за болестта на Алцхаймер
 • Тема на проекта Начални изследвания за създаване на клиничен биосензор за болестта на Алцхаймер
 • Договор номер ЕАР.RIG.982718
 • Ръководител, координатор Огнян Константинов Апостолов
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 21,514 лв
 • Получени средства 6,454 лв
 • Други участници Д-р Фаусто Педраззини

Additional Info

 • Име Изследване на антимикробни и хипоалергични продукти от млечно-кисели бактерии
 • Тема на проекта Изследване на антимикробни и хипоалергични продукти от млечно-кисели бактерии
 • Договор номер SFP 9822164
 • Ръководител, координатор ст.н.с. Светла Данова
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Други участници БФ, СУ - доц. д-р Искра Иванова

Additional Info

 • Име Изолиране на тирозинази от стрептомицети за биотехнологично приложение
 • Тема на проекта Изолиране на тирозинази от стрептомицети за биотехнологично приложение
 • Договор номер НАТО PDD(CP) CBP.EAP.RLG 982552
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р Адриана Гущерова
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Други участници ИОХЦФХ – БАН - ст.н.с. д-р А. Долашки

Additional Info

 • Име Мултирезистентна туберкулоза: интегрални подходи за бърза диагностика
 • Тема на проекта Мултирезистентна туберкулоза: интегрални подходи за бърза диагностика
 • Договор номер NATO SFP 982319
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р Надя Маркова
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Получени средства 20,432 лв

Additional Info

 • Име Превенция на септичен шок и множествена органна дисфункция чрез протеин-киназния инхибитор тирфостин
 • Тема на проекта Превенция на септичен шок и множествена органна дисфункция чрез протеин-киназния инхибитор тирфостин
 • Договор номер RIG 982937
 • Ръководител, координатор н.с. І ст д-р Петя Димитрова
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 48,895 лв
 • Получени средства 6,454 лв

Additional Info

 • Име Разработване на нови средства срещу сепсис, причинен от биологични оръжия
 • Тема на проекта Разработване на нови средства срещу сепсис, причинен от биологични оръжия
 • Договор номер NATO SfP 982158
 • Ръководител, координатор ст.н.с. І ст. д-р Чавдар Василев
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Получени средства 28,498 лв

Additional Info

 • Име Термостабилни белтъци, използвани като флуоресцентни сензори за определяне на опасни агенти
 • Тема на проекта Термостабилни белтъци, използвани като флуоресцентни сензори за определяне на опасни агенти
 • Договор номер NATO CBP. EAP. CLG. 982437
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р Маргарита Камбурова
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.

Additional Info

 • Име Спиране на репликативните хелинази при среща с едновременни ДНК скъсвания, предизвикани от радиацията
 • Тема на проекта Спиране на репликативните хелинази при среща с едновременни ДНК скъсвания, предизвикани от радиацията
 • Договор номер RIG 981643
 • Ръководител, координатор Ст.Стойнов
 • Период на изпълнение от... 2005 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 21,450 лв

Additional Info

 • Име Сигнал-трансдукционни механизми,контролиращи изхода от митоза в чавешки клетки и развитие на рака
 • Тема на проекта Сигнал-трансдукционни механизми,контролиращи изхода от митоза в чавешки клетки и развитие на рака
 • Договор номер RIG 982763
 • Ръководител, координатор И.Пашев
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 21,450 лв
 • Получени средства 6,454 лв