facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Получаване и и изследване на нови нано-структурирани въглерод-метал композити за литиеви батерии
 • Ръководител Доц. А. Трофонова
 • Телефон 979-27-38
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Получаване и и изследване на нови нано-структурирани въглерод-метал композити за литиеви батерии
 • Договор номер EAP.RIG.982531
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 25 000 €

Additional Info

 • Име Topological Methods and New Wave Phenomena for Environmental Security via Cellular Neural Networks
 • Телефон 979-28-41
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Topological Methods and New Wave Phenomena for Environmental Security via Cellular Neural Networks
 • Договор номер NRCLR.9837 16
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Координатор ст.н.с. I ст дмн Анжела Славова

Additional Info

 • Име Изследване на антимикробни и хипоалергични продукти от млечно-кисели бактерии
 • Ръководител БФ, СУ - доц. Искра Иванова
 • Телефон 979-31-65
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Изследване на антимикробни и хипоалергични продукти от млечно-кисели бактерии
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 6 000 €
 • Координатор ИМикБ - доц. Светла Данова

Additional Info

 • Име Превенция на септичен шок и множествена органна дисфункция чрез протеин-киназния инхибитор тирфостин
 • Ръководител доц. Петя Димитрова
 • Телефон 979-31-31
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Превенция на септичен шок и множествена органна дисфункция чрез протеин-киназния инхибитор тирфостин
 • Договор номер RIG 982937
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 6 454 лв

Additional Info

 • Име Разработване на нови средства срещу сепсис, причинен от биологични оръжия
 • Тема на проекта Разработване на нови средства срещу сепсис, причинен от биологични оръжия
 • Договор номер SfP 982158
 • Период на изпълнение от... 1.1.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Координатор ИМикБ - проф. Чавдар Василев

Additional Info

 • Име Хармонизация на сеизмичния хазарт и редуциране на риска в страните засягани от земетресения във Вранча. Harmonization of seismic hazard and risk reduction in countries influenced by Vrancea earthquakes [iIP2]
 • Тема на проекта Хармонизация на сеизмичния хазарт и редуциране на риска в страните засягани от земетресения във Вранча. Harmonization of seismic hazard and risk reduction in countries influenced by Vrancea earthquakes [iIP2]
 • Договор номер NATO SFP 980468
 • Ръководител, координатор ст.н.с.д-р Иванка Паскалева
 • Период на изпълнение от... 2005 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 70,000 €

Additional Info

 • Име Bio-Optical Characterization of the Black Sea for Remote Sensing Applications
 • Тема на проекта Bio-Optical Characterization of the Black Sea for Remote Sensing Applications
 • Договор номер NATO SfP №982678
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р А. Палазов

Additional Info

 • Име Мониторинг на деформациите на земната кора в Западна Централна България и Северна Гърция с Глобалната позиционна система GPS - HemusNET
 • Конкурс / Година Програма “Наука за мир”
 • Тема на проекта Мониторинг на деформациите на земната кора в Западна Централна България и Северна Гърция с Глобалната позиционна система GPS - HemusNET
 • Договор номер SfP 981881
 • Ръководител, координатор ст. н.с. д-р Ив. Георгиев
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 301,198 лв
 • Получени средства 8,035 лв
 • Други участници Геофизичен институт - ст.н.с. д-р Д. Солаков, E. Ботев

Additional Info

 • Име Мониторинг на деформациите на земната кора в Западна Централна България и Северна Гърция с Глобалната позиционна система GPS - HemusNET
 • Конкурс / Година Програма “Наука за мир”
 • Тема на проекта Мониторинг на деформациите на земната кора в Западна Централна България и Северна Гърция с Глобалната позиционна система GPS - HemusNET
 • Договор номер SfP 981881
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р Д. Солаков, E. Ботев
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Други участници ЦЛВГ ст. н.с. д-р Ив. Георгиев

Additional Info

 • Име Дълбочина до точката на Кюри на територията на България и нейната корелация с регионалните термални структури и сеизмичността.
 • Тема на проекта Дълбочина до точката на Кюри на територията на България и нейната корелация с регионалните термални структури и сеизмичността.
 • Договор номер NATO Reintegration Grant (ESP.EAP.RIG 982373)
 • Ръководител, координатор н.с. І ст. П. Трифонова
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 11,000 €
Страница 1 от 47