facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Надеждна методика за оценяване на ефективността от електронно обучение
 • Ръководител ст.н.с. Владимир Лазаров
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Надеждна методика за оценяване на ефективността от електронно обучение
 • Договор номер LLP-LdV-TOI-07-EL-7
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 37 550 лв
 • Получени средства 12 879 лв
 • Други участници V.Loumos, NTUA, Гърция
 • Програма Leonardo

Additional Info

 • Име ETN TRICE
 • Ръководител акад. К. Боянов
 • Телефон 979-66-17
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта ETN TRICE
 • Договор номер 142399-LLP-1-2008-1BG-ERАSMUS_ENW
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Стойност на договора 11 735 лв
 • Трансфери за други организации и звена 4 694 лв
 • Програма Erasmus
Страница 3 от 3