facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Университет на Марибор, Словения
 • Ръководител Гл.ас. д-р. И. Вълова
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Университет на Марибор, Словения
 • Договор номер SL MARIBOR01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Университет на Марибор, Словения
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име Университетa в Авейро, Португалия
 • Ръководител Доц. д-р М. Игнатова
 • Телефон 870-04-71
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Университетa в Авейро, Португалия
 • Договор номер P AVEIRO 01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Университетa в Авейро, Португалия
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име Университет Барселона, Испания
 • Ръководител Доц. д-р М. Димитрова
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Университет Барселона, Испания
 • Договор номер E BARCELO01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Университет Барселона, Испания
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име G-SCOP, INPJ, Grenoble, France
 • Ръководител Доц. д-р С. Костова
 • Телефон 873-28-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта G-SCOP, INPJ, Grenoble, France
 • Договор номер FR GRENOBL22
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници G-SCOP, INPJ, Grenoble, France
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име Статистически методи за изследване на връзката между замърсяванията на въздуха и заболявания на дихателната система
 • Ръководител Доц. д-р С. Попова
 • Телефон 979-20-52
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Статистически методи за изследване на връзката между замърсяванията на въздуха и заболявания на дихателната система
 • Договор номер MILTO-K01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Други участници Open University, England
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име университет в Портсмут, Англия
 • Ръководител Доц. д-р М. Димитрова
 • Телефон 979-32-32
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта университет в Портсмут, Англия
 • Договор номер UK PORTSMO01
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници университет в Портсмут, Англия
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име Training, Research and Innovations in Computing Education
 • Ръководител ст.н.с. Радослав Павлов
 • Телефон 979-38-31
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Training, Research and Innovations in Computing Education
 • Договор номер 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 5 400 €
 • Получени средства 4 696 лв
 • Трансфери от други организации и звена от Технически университет Русе
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име Международен проект ETN TRICE (European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education)
 • Ръководител акад. П. Кендеров
 • Телефон 979-28-81
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Международен проект ETN TRICE (European Thematic Network for Teaching, Research and Innovations in Computing Education)
 • Договор номер 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 930 758 €
 • Получени средства 6 096 лв
 • Трансфери от други организации и звена от Технически университет Русе
 • Програма Erasmus

Additional Info

 • Име MAESTRO Подобряване качеството и иновациите при електронното обучение
 • Ръководител доц. д-р Вл- Лазаров
 • Телефон 979-66-23
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта MAESTRO Подобряване качеството и иновациите при електронното обучение
 • Договор номер 7775
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 37 552 лв
 • Други участници NTUA, Гърция
 • Програма Leonardo

Additional Info

 • Име Надеждна методика за оценяване на ефективността от електронно обучение
 • Ръководител ст.н.с. Владимир Лазаров
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Надеждна методика за оценяване на ефективността от електронно обучение
 • Договор номер LLP-LdV-TOI-07-EL-7
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 37 550 лв
 • Получени средства 12 879 лв
 • Други участници V.Loumos, NTUA, Гърция
 • Програма Leonardo
Страница 1 от 3