facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Чип интегрирана микросистема за Генериране Съхранение и Използване на Водород
 • Ръководител доц. Евелина Славчева
 • Телефон 979-63-97
 • Тема на проекта Чип интегрирана микросистема за Генериране Съхранение и Използване на Водород
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 231 000 €
 • Трансфери за други организации и звена 115 000 €
 • Програма Marie Curie

Additional Info

 • Име Получаванв на водород при високи температури
 • Ръководител проф. К.Скот (Англия)
 • Телефон 979-27-57
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Получаванв на водород при високи температури
 • Договор номер 238678
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2014 г.
 • Стойност на договора 170 000 €
 • Получени средства 34 165 €
 • Координатор доц. К. Петров
 • Програма Initial Training Networks /Marie Curie/

Additional Info

 • Име Иновационна двойно мембранна горивна клетка (ИДЕАЛ-Сел)
 • Ръководител Д. Владикова
 • Телефон 971-47-33
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Иновационна двойно мембранна горивна клетка (ИДЕАЛ-Сел)
 • Договор номер GA 213389
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 264 700 €
 • Получени средства 64 299 €
 • Програма Енергия

Additional Info

 • Име SPRERS: Strengthening the Participation of Romania at European R&D in Software Services (CSA)
 • Ръководител Доц. д-р М. Димитрова
 • Телефон 979-20-54
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта SPRERS: Strengthening the Participation of Romania at European R&D in Software Services (CSA)
 • Договор номер FP7-ICT-2009-4, Objective 9.4
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.

Additional Info

 • Име Innovative Dual mEmbrAne fueL Cell (IDEALCell)
 • Ръководител Проф. Здравко Стойнов - ИЕЕС
 • Телефон 878-27-65
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Innovative Dual mEmbrAne fueL Cell (IDEALCell)
 • Договор номер 213389
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници ИЕЕС - БАН
 • Програма Programme Energy-2007-1-RTD

Additional Info

 • Име Многофункционална роботизирана система за независим живот
 • Ръководител Доц. д-р Недко Шиваров
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Многофункционална роботизирана система за независим живот
 • Договор номер Gr. Agr. No 247772
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Стойност на договора 408 084 лв
 • Получени средства 136 362 лв

Additional Info

 • Име High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe's Research Communities HP-SEE
 • Ръководител доц. Ст. Стефанов / Проф. дн Св. Маргенов
 • Телефон 979-64-63
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe's Research Communities HP-SEE
 • Договор номер RI - 261499
 • Период на изпълнение от... 1.9.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.8.2012 г.
 • Стойност на договора 17 326 лв
 • Получени средства 17 326 лв
 • Други участници ИПОИ

Additional Info

 • Име Подпомагане работата на национални контактни лица чрез международни инициативи
 • Ръководител Dr. A. Constaninou, FORTH, Greece
 • Телефон 979-39-39
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Подпомагане работата на национални контактни лица чрез международни инициативи
 • Договор номер FP7-NMP-2008-CSA-2233160
 • Период на изпълнение от... 1.4.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.3.2011 г.
 • Стойност на договора 108 308 лв
 • Други участници Гърция, Испания, Румъния, Малта, Италия, Русия, Унгария, Англия
 • Координатор проф. д.т.н. Р. Коцилкова

Additional Info

 • Име Изграждане на Европейски клъстер за характеризиране на полимерни наноматериали
 • Ръководител Dr.C.Silvestre, ICTP-CNR, Italy
 • Телефон 979-39-39
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Изграждане на Европейски клъстер за характеризиране на полимерни наноматериали
 • Договор номер FP7-NMP-2007-CSA-1218331
 • Период на изпълнение от... 1.4.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.3.2011 г.
 • Стойност на договора 63 000 €
 • Получени средства 2 500 €
 • Други участници Италия, Холандия, Германия, Испания, Гърция, Франция, Чехия, Румъния
 • Координатор проф. д.т.н. Р. Коцилкова
Страница 1 от 21