facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Ecosustainable food packaging based on polymer nanomaterials
 • Ръководител Dr.C.Silvestre, ICTP-CNR, Italy
 • Телефон 979- 39-39
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Ecosustainable food packaging based on polymer nanomaterials
 • Договор номер COST-Action-FA0904
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2015 г.
 • Стойност на договора 80 000 лв
 • Други участници 24 държави от Европа + Канада и САЩ
 • Координатор проф. д.т.н. Р. Коцилкова

Additional Info

 • Име Турбулентност и частици
 • Ръководител проф. дмн Николай К. Витанов
 • Телефон 979-64-16
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Турбулентност и частици
 • Договор номер COST MP0806
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Други участници Technical University of Eindhoven, Holland

Additional Info

 • Име Физика на съревнованието и конфликта
 • Ръководител проф. дмн Николай К. Витанов
 • Телефон 979-64-16
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Физика на съревнованието и конфликта
 • Договор номер COST MP0801
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Получени средства 1 000 €
 • Други участници Trinity College, Dublin, Ireland

Additional Info

 • Име Химическо микроизобразяване посредством кохерентна анти-Стоксова Раманова спектроскопия
 • Ръководител доц. д-р Е. Стойкова
 • Телефон 872-23-91
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Химическо микроизобразяване посредством кохерентна анти-Стоксова Раманова спектроскопия
 • Договор номер ДКОФ7РП 02/111
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 72 000 лв
 • Получени средства 24 000 лв
 • Съвместно с БАН; МОМН

Additional Info

 • Име Оптично микроманипулиране чрез нелинейна фотоника
 • Ръководител проф. дфн С. Съйнов
 • Телефон 979-35-36
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Оптично микроманипулиране чрез нелинейна фотоника
 • Договор номер ДО 02/155
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 72 000 лв
 • Съвместно с БАН; МОМН

Additional Info

 • Име Ecosustainable food packaging based on polymer nanomaterials
 • Ръководител Dr.C.Silvestre, ICTP-CNR, Italy
 • Телефон 979- 39-39
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Ecosustainable food packaging based on polymer nanomaterials
 • Договор номер COST-Action-FA0904
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2015 г.
 • Стойност на договора 80 000 лв
 • Други участници 24 държави от Европа + Канада и САЩ
 • Координатор проф. д.т.н. Р. Коцилкова

Additional Info

 • Име Турбулентност и частици
 • Ръководител проф. дмн Николай К. Витанов
 • Телефон 979-64-16
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Турбулентност и частици
 • Договор номер COST MP0806
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Други участници Technical University of Eindhoven, Holland

Additional Info

 • Име Физика на съревнованието и конфликта
 • Ръководител проф. дмн Николай К. Витанов
 • Телефон 979-64-16
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Физика на съревнованието и конфликта
 • Договор номер COST MP0801
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Получени средства 1 000 €
 • Други участници Trinity College, Dublin, Ireland

Additional Info

 • Име Химическо микроизобразяване посредством кохерентна анти-Стоксова Раманова спектроскопия
 • Ръководител доц. д-р Е. Стойкова
 • Телефон 872-23-91
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Химическо микроизобразяване посредством кохерентна анти-Стоксова Раманова спектроскопия
 • Договор номер ДКОФ7РП 02/111
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 72 000 лв
 • Получени средства 24 000 лв
 • Съвместно с БАН; МОМН

Additional Info

 • Име Оптично микроманипулиране чрез нелинейна фотоника
 • Ръководител проф. дфн С. Съйнов
 • Телефон 979-35-36
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Оптично микроманипулиране чрез нелинейна фотоника
 • Договор номер ДО 02/155
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 72 000 лв
 • Съвместно с БАН; МОМН