facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Интегриране на асоциираните страни кандидатки за членство и на новоприетите страни-членки в европейското изследователско пространство в областта на екологията
 • Ръководител н.с.М.Мочурова
 • Телефон 987 58 79
 • Тема на проекта Интегриране на асоциираните страни кандидатки за членство и на новоприетите страни-членки в европейското изследователско пространство в областта на екологията

Additional Info

 • Име Изменящите се граници: промените в географията на производството на трудо-интензивните отрасли на промишлеността
 • Ръководител ст.н.с.Ст.Тотев
 • Телефон 987 58 79
 • Тема на проекта Изменящите се граници: промените в географията на производството на трудо-интензивните отрасли на промишлеността

Additional Info

 • Име Устойчиво развитие в един многокултурен свят
 • Ръководител ст.н.с.И.Христова
 • Телефон 987 58 79
 • Тема на проекта Устойчиво развитие в един многокултурен свят

Additional Info

 • Име TENCompetence - Building the European Network For Lifelong Competence Development
 • Телефон 870 10 72
 • Тема на проекта TENCompetence - Building the European Network For Lifelong Competence Development

Additional Info

 • Име LOGOS Knowledge on Demand for Ubiquitous Learning
 • Ръководител ст.н.с.Р.Павлов
 • Телефон 870 10 72
 • Бюджет 64634 лева
 • Тема на проекта LOGOS Knowledge on Demand for Ubiquitous Learning

Additional Info

 • Име ELOST - E-Government for Low Status Group
 • Ръководител А.Ескенази
 • Телефон 870 10 72
 • Бюджет 38297 лева
 • Тема на проекта ELOST - E-Government for Low Status Group

Additional Info

 • Име Управление на последствията от терористични актове в Югоизточна Европа
 • Ръководител ст.н.с.Цв.Цачев
 • Телефон 870 10 72
 • Тема на проекта Управление на последствията от терористични актове в Югоизточна Европа

Additional Info

 • Име A reconstruction of prehistoric Eurasian mythological complexes and their most ancient distribution in connection with genetic data
 • Ръководител н.с.К.Рангочев
 • Телефон 870 10 72
 • Бюджет 9734 лева
 • Тема на проекта A reconstruction of prehistoric Eurasian mythological complexes and their most ancient distribution in connection with genetic data

Additional Info

 • Име KT-DigiCult-BG
 • Ръководител ст.н.с.М.Добрева
 • Телефон 870 10 72
 • Бюджет 31558 лева
 • Тема на проекта KT-DigiCult-BG

Additional Info

 • Име PRIME Providing Real Integration in Multi-disciolinary Environement
 • Телефон 870 10 72
 • Тема на проекта PRIME Providing Real Integration in Multi-disciolinary Environement