facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Знания по заявка за повсеместно обучение
 • Ръководител ст.н.с.Д.Дочев
 • Телефон 870 52 25
 • Бюджет 22000 лева 79000 евро
 • Тема на проекта Знания по заявка за повсеместно обучение

Additional Info

 • Име Разработване на стратегия и методи за мониторинг на електромагнитното замърсяване на околната среда в Западните Балкани
 • Ръководител проф.П.Гецов
 • Телефон 986 16 83
 • Бюджет 17622 лева
 • Тема на проекта Разработване на стратегия и методи за мониторинг на електромагнитното замърсяване на околната среда в Западните Балкани

Additional Info

 • Име SCHEMA
 • Ръководител проф.П.Гецов
 • Телефон 986 16 83
 • Бюджет 20710 лева
 • Тема на проекта SCHEMA

Additional Info

 • Име Проект ESINET. Създаване на мрежа на европейски космически инкубатори
 • Ръководител проф.С.Ставрев
 • Телефон 988 35 03
 • Тема на проекта Проект ESINET. Създаване на мрежа на европейски космически инкубатори

Additional Info

 • Име Проект NAVOBS. Създаване на мрежа от фирми за внедряване на разработки в 18 области на космическите изследвания
 • Ръководител проф.С.Ставрев
 • Телефон 988 35 03
 • Тема на проекта Проект NAVOBS. Създаване на мрежа от фирми за внедряване на разработки в 18 области на космическите изследвания

Additional Info

 • Име Проект I-STONE. Създаване на ново поколение инструменти за обработка на камък, базирано на нанотехнологии
 • Ръководител проф.С.Ставрев
 • Телефон 988 35 03
 • Бюджет 40380 лева и 25700 евро
 • Тема на проекта Проект I-STONE. Създаване на ново поколение инструменти за обработка на камък, базирано на нанотехнологии

Additional Info

 • Име Virtual Internet Service Provider
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Т.Стоилов
 • Телефон 971 11 16/ 273
 • Бюджет 30000 евро
 • Тема на проекта Virtual Internet Service Provider

Additional Info

 • Име Network of Excellence in Professional Learning
 • Ръководител ст.н.с.Д.Богданов
 • Телефон 971 11 16/ 273
 • Тема на проекта Network of Excellence in Professional Learning

Additional Info

 • Име Стареене на населението, здравен статус и детерминанти на разходите за здравеопазване AHEAD
 • Ръководител ст.н.с.Р.Рангелова
 • Телефон 987 58 79
 • Тема на проекта Стареене на населението, здравен статус и детерминанти на разходите за здравеопазване AHEAD

Additional Info

 • Име Движещите се граници: промените в географията на производство в трудоемките индустрии
 • Ръководител ст.н.с.Ст.Тотев
 • Телефон 987 58 79
 • Тема на проекта Движещите се граници: промените в географията на производство в трудоемките индустрии